BES • Nationale studiedag: Musculoskeletale Aandoeningen (MSA), van analyse tot preventie

Datum: 
do, 12/03/2020 - 09:00 to 16:00
Waar: 
FOD WASO - Auditorium Storck


Er zijn al twaalf jaar verstreken sinds het symposium over Musculoskeletale Aandoeningen (MSA) georganiseerd door de Belgische Ergonomie-vereniging (BES).
Destijds werd al gewezen op het groeiende belang van lichamelijke letsels van werknemers bij repetitieve taken. Epidemiologische studies in de Europese Unie waren veelzeggend: in 1997 klaagde één op drie werknemers (33%) over rugpijn, terwijl ze in 2010 bijna één op de twee mensen (44%) betroffen. De alarmbellen gingen rinkelen en er werden vele bewustmakingscampagnes op zowel Europees als nationaal niveau gelanceerd.

Analyse-instrumenten en preventiestrategieën werden ontwikkeld of verfijnd. Preventieadviseurs (artsen, ergonomen, veiligheidsadviseurs, psychologen, enz.) en verpleegkundigen hebben een sleutelrol gespeeld. Zowel werknemersvertegenwoordigers als werkgevers waren betrokken bij deze initiatieven, die ook sterk werden gesteund door de overheidsdiensten.

De tijd is gekomen om de balans op te maken en perspectieven te ontwikkelen voor toekomstige maatregelen. De dag zal ook een gelegenheid zijn voor de BES om de nieuwe MSA-preventiecampagne te presenteren die de Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in 2020 zal opstarten. Nieuwe analysemethoden zullen in detail worden besproken en voorbeelden van interventies in bedrijven zullen het eerste deel van de dag afronden. De namiddag zal gewijd zijn aan praktische oefeningen in het analyseren van werksituaties door het gebruik van verscheidene methodes (KIM, ...) en videomateriaal.

Laten we wedden dat de uitwisselingen tussen de verschillende preventiemedewerkers talrijk en productief zullen zijn!

Deze studiedag is ook toegankelijk voor niet leden van BES. Meer info kan je vinden via deze link en inschrijvingen via deze link.