3. Geluid

Achtergrond
Drukveranderingen die optreden in, zich voortplanten doorheen een medium en uiteindelijk een gehoororgaan bereiken, worden door de hersenen geïnterpreteerd als geluid. Om van geluid te kunnen spreken zijn steeds een bron, medium en ontvanger nodig: zo kan een luidspreker (bron) luchtdrukveranderingen teweegbrengen die zich als een geluidsgolf door de lucht (medium) voortplanten (met een snelheid van circa 340 m/s), die ons trommelvlies in beweging kan brengen (ontvanger). De snelheid waarmee drukveranderingen elkaar opvolgen bepaalt de geluidsfrequentie (in Hz), de grootte van de drukveranderingen de geluidssterkte (in Pa). Het menselijk gehoor is gevoelig voor geluid met frequenties tussen ca 20 en 16000 Hz en sterktes tussen 20 µPa (gehoordrempel) tot 200 Pa (pijngrens) (factor 10 miljoen). Deze schaal is moeilijk hanteerbaar waardoor in de praktijk vaak met de afgeleide logaritmische grootheid het geluidsniveau wordt gewerkt (in dB). Dit geluidsniveau wordt berekend als 10*log(sterkte/gehoordrempel): 0 dB bij de gehoordrempel en 140 dB bij de pijngrens.
 
Wetgeving

Normering

 • NBN EN ISO 9612:2009 Akoestiek - Bepaling van de blootstelling aan lawaai op de werkplek - Praktijkmethode (ISO 9612:2009)
 • NBN EN ISO 9921:2003 Ergonomie - Beoordeling van spraakcommunicatie (ISO 9921:2003)
 • NBN EN 61672-1:2004 Elektro-akoestiek - Geluidniveaumeters - Deel 1 : Specificaties (vervangt gedeeltelijk NBN EN 60651)
 • NBN EN 61252/A1:2001 Elektro-akoestiek - Eisen voor toestellen voor het meten van de blootstelling aan geluid van personen
 • NBN EN ISO 4869 (-1 tot -4): Geluidleer - Gehoorbeschermingsmiddelen
 • NBN EN ISO 3382(-1 tot -3):2008 tot 2012 Geluidsleer - Meting van de ruimte-akoestische parameters
 • NBN S 01-401:1987 Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan komfort in gebouwen te vermijden
 • NBN ISO 1999:1992 Geluidleer - Bepalen van de beroepsmatige blootstelling aan lawaai en het schatten van de door lawaai veroorzaakte gehoorbeschadiging (ISO 1999:1990)
 • NBN EN 352-1:2002 Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 1: Oorkappen
 • NBN EN 352-2:2002 Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 2: Oorproppen
 • NBN EN 352-3:2002 Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 3: Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen 
 • NBN EN 352-4/A1:2006 Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en proeven - Deel 4 : Peilafhankelijke oormoffen
 • NBN EN 352-5/A1:2006 Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en proeven - Deel 5 : Actieve geluidsreducerende oorkappen
 • NBN EN 352-6:2003 Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden - Deel 6: Gehoorkappen met elektrische audio-invoer
 • NBN EN 352-7:2003 Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden - Deel 7: Niveau-afhankelijke oorproppen
 • NBN EN 352-8:2008 Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen en proeven - Deel 8: Gehoorkappen met muziekvoorziening
 • NBN EN 24869-1:1995 Geluidleer - Gehoorbeschermers - Deel 1 : Subjectieve meetwijze van de lawaaidemping (ISO 4869-1:1990)
 • NBN EN ISO 4869-3:2008 Geluidsleer - Gehoorbeschermers - Deel 3: Meting van de demping van gehoorbeschermers van het type "oorkap" met behulp van een akoestische testopstelling (ISO 4869-3:2007)
 • NBN EN ISO 4869-4:2000 Geluidsleer - Gehoorbeschermers - Deel 4: Meten van de werkzame geluiddrukpeilen voor peilafhankelijke oormoffen met geluiddoorvoer (ISO/TR 4869-4:1998)
 • meer info op http://www.nbn.be

Documentatie

Tools

Websites