BWStat v3

Now available BWStat version 3.0.2. >>> sneak preview
Check it out.

Reacties

Het viel mij op dat wanneer de validiteit van de SEG wordt nagegaan, dat bij een combinatie van de een P-waarde > 0.05 bij de ANOVA (= geen significante verschillen tussen groepen), maar waarbij de homoscedasticiteit-voorwaarde niet is voldaan, BWstat toch overgaat tot een gunstige conclusie: "No significant differences between workers, individual compliance test not required."
Is het correct om aan te nemen dat BWstat zich voor het maken van deze uitspraak (conclusie validiteit SEG) uitsluitend op het resultaat van de ANOVA baseert en niet op de combinatie van zowel de ANOVA als de Levene's test?

Question: "It struck me that when the validity of the SEG is checked, that with a combination of a P-value > 0.05 in the ANOVA (= no significant differences between groups), but where the homoscedasticity condition is not met, BWStat still proceeds to a favorable conclusion: "No significant differences between workers, individual compliance test not required."
Is it correct to assume that BWstat relies exclusively on the result of the ANOVA and not on the combination of both the ANOVA and the Levene's test to make this statement (conclusion validity SEG)?"

Answer: "This is correct indeed. The statement about the differences between workers (or the validity of the SEG) should be based on the differences of the means (ANOVA) as well as the differences of the variances (homoscedasticity). BWStat performs both tests and shows both results. However, the homoscedasticity is not taken into account in the conclusion.

Very well noticed. Thank you for reporting this.
This should be the subject of a bug fix.

Cannot analyse my data I keep receiving a error msg saying disconnected from the server

Something must be wrong in the format of your data. Please contact us at info@bsoh.be for further assistance.

Question: Is it normal that the page becomes greyed out as soon as I log on to the web application?
Then the analysis does not work.

The grey screen is the consequence of a fatal error. Execution is halted, and all data are lost.
Also, by default, the application will close an idle connection after 15 minutes of inactivity. This means if you open an application and do not interact with it for 15 minutes, you will see a disconnect (grey screen).
The only way to recover, is to reload the application by clicking on the reload link.

The grey screen is usually caused by conflicts in the input. It is then systematically triggered by pressing one of the two buttons ("Load dataset" or "Analyse dataset"). In this case, the solution should be to check the dataset for inconsistencies.

The grey screen rarely happens immediately on page load, without any button action. In this case, the problem is not situated on the server side. You should check your browser's security settings or your firewall settings or other security-related settings. In some cases, you will have to resort to your IT department. By means of troubleshooting, it could help to connect on another computer, on another network connection. Usually this problem doesn't occur on a private computer on a private internet connection.

If these pointers don't allow you to solve the problem, please leave me a message at my personal contact form.

Goedemiddag,
Kan het zijn dat het aantal werknemers dat je kan invoeren beperkt is? Bij het invoegen van een groot aantal resultaten werd er steeds een error scherm verkregen, maar bij het verwijderen van de namen, werd de statistische analyse wel uitgevoerd.
Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten, Leen

Er is in principe geen beperking op het aantal werknemers. Vermoedelijk is er hier iets anders in het spel, maar zonder je dataset te zien, kan ik niet direct raden wat er scheelt.

Is het mogelijk en knop en de optie te voorzien om een rapport of de berekeningen van BWSTAT te downloaden of saven?

dat zou zeer handig zijn :)

Interessante vraag, Johan. Bedankt daarvoor.
We kunnen er eventueel over nadenken om dat te integreren in een toekomstige versie. Voor het ogenblik is dat echter nog niet onze grootste prioriteit.
Ondertussen zou je ons wel een handje kunnen toesteken door ons per mail te laten weten hoe zo een verslag er volgens jou zou moeten uitzien.

Reactie toevoegen