Opleiding

Inleiding

Arbeidshygiëne is één van de welzijnsdomeinen zoals opgenomen in de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (04/08/1996) en titel 2 van boek I van de codex over het welzijn op het werk betreffende algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid. De Interne en Externe diensten voor Preventie en Bescherming moeten beschikken over preventieadviseurs en deskundigen die beschikken over verschillende vaardigheden waaronder arbeidshygiëne. Arbeidshygiënisten werken multidisciplinair samen met de andere preventieadviseurs.
In België zijn er twee opleidingen waar BSOH inhoudelijk aan meewerkt. Het betreft enerzijds de Nederlandstalige specialisatieopleiding preventieadviseur arbeidshygiëne en anderzijds de Franstalige specialisatieopleiding preventieadviseur arbeidshygiëne.
Internationaal loont het vooral de moeite om eens een kijkje te nemen op OHlearning.com

Nationaal

Specialisatieopleiding preventieadviseur arbeidshygiëne (ism KU Leuven, Odisee en BSOH)
Deze Nederlandstalige opleiding loopt over twee academiejaren en wordt voornamelijk gegeven aan de KU Leuven campus Gasthuisberg. Odisee (dienst voorgezette opleidingen) organiseert de opleiding in samenwerking met de KU Leuven, afdeling Omgeving en Gezondheid en BSOH. Het doel van deze opleiding is cursisten voor te bereiden op de dagdagelijkse invulling van een job als arbeidshygiënist, aan de hand van een grondige theoretische basis, in combinatie met praktijkgerichte toepassingen. Men leert chemische, fysische en biologische gevaren op de werkvloer te identificeren en beoordelen. Voor de verschillende onderdelen wordt zoveel mogelijk een gelijkende lesstructuur gevolgd, die inhoudelijk bestaat uit:

  1. organisatie, wetgeving en grenswaarden;
  2. agentia specifieke gevaarseigenschappen;
  3. toxicologie en blootstellingswegen;
  4. gezondheidseffecten;
  5. meetmogelijkheden: externe en interne dosis;
  6. preventiemaatregelen

De opleiding beoogt dat men aan het einde van de scholing beschikt over de nodig kennis en vaardigheden om in concrete arbeidssituaties, in overleg met een multidisciplinair team van preventieadviseurs en veiligheidskundigen (ingenieurs, bedrijfsartsen, ergonomen, psychologen en milieudeskundigen), de nodige preventiemaatregelen kan nemen die leiden tot een betere hygiëne en gezondheid op het werk. Deze opleiding richt zich tot alle geïnteresseerden voor preventie en welzijn van werknemers in bedrijven en organisaties.
De opleiding is conform de gestelde vereisten zoals aangegeven in titel 4 van boek II betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs. Preventieadviseurs Arbeidshygiëne, zowel in een onderneming (Art. II.1-13), als in een Externe Dienst voor Preventie (Art. II.3-30) op het werk dienen

  1. houder te zijn van een master diploma van een universiteit of van een master diploma van hoger onderwijs op universitair niveau
  2. het bewijs te leveren met vrucht een multidisciplinaire basisvorming en een module specialisatie arbeidshygiëne te hebben beëindigd
  3. bovendien minstens drie jaar nuttige praktische ervaring te bewijzen

Klik hier voor meer info en inschrijving.

Extra bijscholing 'Meetmodule Chemische Agentia' voor meer info en inschrijving.

Specialisatieopleiding preventieadviseur arbeidshygiëne (ism de UCL, CPFB, Ecole polytechnique de Louvain, Cesi en BSOH)
Deze Franstalige opleiding loopt over twee academiejaren in Louvain-la-Neuve en wordt georganiseerd in partnership met de UCL, CPFB, de École polytechnique de Louvain, Cesi en BSOH.
Klik hier voor meer info en inschrijving.​

Internationaal

De Occupational Hygiene Training Association (OHTA) werd opgericht om een betere standaard te promoten op wereldschaal. OHTA ontwikkelt trainingsmateriaal en stelt het vrij beschikbaar voor gebruik voor en door studenten en opleidingsinstituten. OHTA promoot ook een structuur voor internationale qualificatie en certificering zodat alle arbeidshygiënisten op een consistente en hoge standaard worden opgeleid, die erkend wordt in alle landen die aan het programma deelnemen. De inrichters van de opleiding onderzoeken de mogelijkheid of de specialisatieopleiding preventieaviseur arbeidshygiëne hiervoor in aanmerking komt vermits een groot deel van het werk reeds gebeurd is in het kader van de deelname van de KU Leuven aan het European Credit Transfer System (ECTS).
Klik hier voor meer info.