Raad van Bestuur

Hoe wordt B.S.O.H bestuurd?
Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal 24 leden en wordt om de 4 jaar verkozen door de leden. Eén maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
Binnen de B.S.O.H. spreekt ieder zijn eigen taal en wordt men verondersteld de andere taal (Nederlands, Frans, Engels) te begrijpen.
B.S.O.H. heeft buiten het lidgeld van haar leden geen middelen. Alles gebeurt op vrijwillige basis. De leden van de Raad van Bestuur nemen de meeste taken op zich.

Hoe is de Raad van Bestuur samengesteld?
Voor de periode 2019-2023 is de Raad van Bestuur (RvB) samengesteld uit de volgende leden :

 • Voorzitter : Vangeel Michel (J&J)
 • Ondervoorzitter : D’Haese Nathalie (CPFB)
 • Secretaris : Sterckx Johan (Mensura)
 • Penningmeester : Emonds Robert (Consultant)
 • Studiedagen : Devriendt An (Idewe)
 • Nieuwsbrieven : De Coninck Dimitri (FOD WASO, TWW)
 • Juridische aspecten : Poels Katrien (KU Leuven)
 • Andere :
  • Berckmans Steven (Idewe)
  • Boilan Emmanuelle (Cesi)
  • Janssen Anke (Liantis)
  • Lejeune Fabian (Défense)
  • Rooryck Valérie (Attentia)
  • Swinnen Christel (CLB)
  • Urbanus Jan (Shell) 
  • Van Bouwel Jan (Idewe)
  • Van de Voorde Tom (Ajinomoto Bio-Pharma Services)
  • Vanoirbeek Jeroen (KU Leuven)
  • Verpaele Steven (Nickel Institute, BeCOH)