Raad van Bestuur

Hoe wordt B.S.O.H bestuurd?
Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal 24 leden en wordt om de 4 jaar verkozen door de leden. Eén maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
Binnen de B.S.O.H. spreekt ieder zijn eigen taal en wordt men verondersteld de andere taal (Nederlands, Frans, Engels) te begrijpen.
B.S.O.H. heeft buiten het lidgeld van haar leden geen middelen. Alles gebeurt op vrijwillige basis. De leden van de Raad van Bestuur nemen de meeste taken op zich.

Hoe is de Raad van Bestuur samengesteld?
Voor de periode 2023-2027 is de Raad van Bestuur (RvB) samengesteld uit de volgende leden :

 • Voorzitter : Fabian Lejeune (Défense)
 • Ondervoorzitter : Johan Sterckx (Attentia)
 • Secretaris : Tom Van de Voorde (Ajinomoto Bio-Pharma Services)
 • Penningmeester : Robert Emonds (Consultant)
 • Studiedagen : Christel Swinnen (CLB)
 • Redacteur : Dimitri De Coninck (FOD WASO, TWW)
 • Juridische aspecten : Robert Emonds (Consultant)
 • Andere :
  • Emmanuelle Boilan (Cesi)
  • Nathalie D’Haese (CPFB)
  • An Devriendt (Idewe)
  • Lucie Huyghebaert (Liantis)
  • Anke Janssen (Liantis) - tot 29/04/2024
  • Valérie Rooryck (Attentia)
  • Michel Vangeel (J&J)
  • Jeroen Vanoirbeek (KU Leuven)
  • Steven Verpaele (Nickel Institute, BeCOH) - tot 19/05/2024