Consortium Welzijn

De verschillende beroepsverenigingen van Preventieadviseurs In de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (04/08/1996) en het Koninklijk Besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (27/03/1998) worden de verschillende domeinen opgesomd die in beschouwing dienen genomen te worden bij het uitwerken van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS): 

  • arbeidsveiligheid
  • gezondheid
  • psychosociale aspecten
  • ergonomie
  • arbeidshygiëne
  • verfraaiing
  • leefmilieu

De specialisten die zich in één of meerdere van deze domeinen bekwaamd hebben zijn verenigd in een aantal (al dan niet nationale) verenigingen. Enkel voor het domein verfraaiing bestaat geen aparte beroepsvereniging.

Consortium

Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs. Eind 2013 hebben de beroepsverenigingen van de domeinen arbeidsveiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten, ergonomie en arbeidshygiëne zich verenigd in een Consortium dat in totaal bijna tienduizend Belgische preventieadviseurs vertegenwoordigt. Op deze manier wil men de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines bevorderen en een meer centraal aanspreekpunt oprichten om de communicatie met overheid en sociale partners te vereenvoudigen.

Arbeidsveiligheid

Prebes. Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming. www.prebes.be. Gegroeid uit de beroepsvereniging van interne preventieadviseurs. Vlaams. Vertegenwoordigt 5000 leden. Goed gestructureerde en grote vereniging. Waalse tegenhanger: ARCoP (www.arcop.be). Visie: http://www.prebes.be/nieuws/08102012/visienota-10-de-krachtlijnen-gebundeld. Volledige visienota beschikbaar op aanvraag (info@prebes.be). 

Arbeidsgezondheid

BBvAg. Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren. www.bbvag.be. Beroepsvereniging. Nationaal. Vertegenwoordigen meer dan 500 Belgische preventieadviseurs arbeidsgeneeskunde verbonden aan externe of interne diensten voor preventie en bescherming op het werk. 
​​
VVIB. Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen. www.vvib-amti.be. Beroepsvereniging. Nationaal. Vertegenwoordigen een 70 tal preventieadviseurs arbeidsgeneeskunde verbonden aan interne diensten voor preventie en bescherming op het werk. De werking en aanpak binnen de interne dienst zijn vrij specifiek. Hiertoe werd de vereniging in 2008 opgericht. Mission statement: http://www.vvib-amti.be/index.php/nl/wie-zijn-wij1/mission-statement
 
Naast BBvAG en VVIB bestaan er ook nog de VWVA of Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging (www.vwva.be) en SSST of Waalse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidkunde (www.ssstr.be). Zoals de naam laat vermoeden houden deze zich meer bezig met de wetenschappelijke evolutie binnen het vakgebied en niet zozeer met het vertegenwoordigen van de beroepsgroep op zich. 
De vier verenigingen van bedrijfsartsen hebben een gezamenlijke visienota uitgewerkt die te vinden is op http://www.bbvag.be/nl/over-bbvag/standpunten/.
 
VVVB. Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg www.vvvb.be. Beroepsvereniging. Vlaams. Vertegenwoordigen enkele honderden bedrijfsverpleegkundigen of verpleegkundigen welzijn op het werk (WOW). Waalse tegenhanger: AFISTEB (www.afisteb.be). Visie: http://www.vvvb.be/index.php/over-vvvb/5-vvvb.html. Ook de VVVB heeft een visietekst uitgewerkt: http://www.vvvb.be/attachments/article/13/Toekomst_BVK_Dec2012%20tekst%20uit%20previewf.pdf.
 

Psychosociale aspecten

VPPA. Vereniging voor Preventieadviseurs Psychosociale Aspecten. www.vppa.be. Beroepsvereniging. Vlaams. Vertegenwoordigt een 50 tal preventieadviseurs psychosociale aspecten. Waalse tegenhanger: Psychoprev. Algemeen: http://www.vppa.be/info.html

Ergonomie

BES. Belgian Ergonomics Society. www.besweb.be. Beroepsvereniging. Nationaal. Vertegenwoordigen een 300 Belgische preventieadviseurs ergonomie. Er bestaat een goed uitgebouwde Vlaamse en Waalse vleugel. Visienota: http://www.beswic.be/nl/topics/ergonomie/ergonomie-op-de-werkplek-algemeen/visietekst_BES.PDF.

Arbeidshygiëne

BSOH. Belgian Society for Occupational Hygiene. www.bsoh.be. Beroepsvereniging. Nationaal. Vertegenwoordigen een 150 Belgische preventieadviseurs arbeidshygiëne. Er zijn heel weinig Franstalige leden. Het is een jonge vereniging die op korte tijd een grote aangroei van leden heeft gekend. Algemene info: www.bsoh.be. Geen visienota.
 

Milieu

VMx. Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuProfessionals. www.vmx.be. Beroepsvereniging. Vlaams. Vertegenwoordigen een 800 Vlaamse milieuprofessionals.