BSOH studiedag direct reading instruments in occupational hygiene

Datum: 
vrijdag, 22 maart 2019 - 08:00 to 15:45
Waar: 
FOD WASO Brussel, Zaal Storck

Beste vrienden van de arbeidshygiëne,
 
Zoals reeds in de nieuwsbrieven aangekondigd gaat onze volgende studiedag over Direct Reading Instruments in Occupational Hygiene.
Op deze studiedag zullen in de voormiddag de meer conceptuele aspecten voorgesteld worden door buitenlandse experten. In de namiddag komen case-studies aan bod.
De ganse studiedag gaat in het Engels door. Er is geen simultaanvertaling.
Deze studiedag zal doorgaan op vrijdag 22 maart 2019 van 9:00 tot 16:00 in auditorium Storck van FOD WASO.
Na de studiedag is er nog de Algemene Ledenvergadering van de vzw BSOH. Hiervoor wordt een aparte uitnodiging verstuurd aan de BSOH-leden.

Het programma ziet er als volgt uit:
 

9:00 Right sensors used right: real-time respirable dust monitors Emanuele Cauda, NIOSH, USA
10:00 Coffee break  
10:30 Standardization and Certification of Direct-Reading Instruments for Toxic Gases and Vapours Martin Harper, Director of Scientific Research, Zefon International, Inc., Ocala, Florida; Courtesy Professor, Department of Environmental Health Sciences, University of Florida, Gainesville, Florida, USA
11:30 CEN activities regarding direct reading  measurements for nanoparticles Christoph Asbach,
Institut für Energie und Umwelttechnik e.V. (IUTA), Germany
12:30 Lunch  
13:30 Applications and uses of direct reading devices in Occupational Hygiene Myles Guigley, TSI
14:00 Direct reading instruments in risk assessment and evaluation of work related diseases Remko Houba, NKAL, The Netherlands
14:30 Sensorbox Eddy Goelen, VITO, Belgium
15:00 PID and electrochemical cells. Jonathan Jouret, BeCOH, Belgium
15:30 Discussion  
16:00 End  
16:15 Algemene ledenvergadering van vzw  BSOH  
16:45 Einde van de Algemene Ledenvergadering.  

 
Inschrijven:
Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via onze website:

Deze studiedag is gratis voor BSOH-leden en zit vervat in het lidgeld. Wie geen lid is moet eerst lid worden (€75, via de website).
Je wordt verzocht ons te verwittigen indien je na inschrijving toch niet kan komen. We willen geen nodeloze kosten maken met de broodjeslunch.
 
Locatie:
FOD WASO
Auditorium Storck (zaal 1190 op de 1ste verdieping)
Ernest Blerotstraat 1 (rechtover Zuidstation)
1070 Brussel
www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx
 
We hopen jullie op 22 maart 2019 talrijk te mogen ontmoeten !