BSOH Studiedag Biosafety

Datum: 
vrijdag, 29 september 2017 - 08:00 to 14:15
Waar: 
FOD WASO Brussel, Zaal Storck

Beste vrienden van de arbeidshygiëne en de biosafety,
 
Zoals al eerder aangekondigd organiseren de BSOH (www.bsoh.be ) en de Belgian BioSafety Professionals BBP (www.ebsaweb.eu/bbp-belgian-biosafety-professionals) samen een studiedag over biologische agentia.
 
Biological risk: how to assess, confine and protect.
Le risque biologique: comment l’évaluer, le confiner et se protéger.
Biologische risico’s: hoe te evalueren, beperken en zichzelf te beschermen.
 
Op deze studiedag zal gepraat worden over de risicoanalyse en de te nemen maatregelen wanneer biologische agentia aanwezig zijn op het werk. De problematiek wordt bekeken vanuit het standpunt van zowel de bioveiligheid als de arbeidshygiëne, en er zal nadruk gelegd worden op de vele gemeenschappelijke aspecten.
In de voormiddag worden algemene zaken besproken. In de namiddag komen case-studies aan bod (er zal uitvoerig ingegaan worden op persoonlijke beschermingsmiddelen).
Deze studiedag zal doorgaan op vrijdag 29 september van 10:00 tot 16:15 in Auditorium Storck van FOD WASO (Station Brussel Zuid).

Het programma ziet er als volgt uit :

9:40 Onthaal  
10:00 Introduction and presentation of the day Tom Geens, BSOH and
Delphine Beeckman, BBP
10:15 Gezondheidsrisico’s door biologische agentia op het werk: medische en wettelijke aspecten Maurits De Ridder, BSOH,
FOD WASO AD HUA &
UGent Arbeidsgezondheidkunde
11:00 Le lien entre le bien-être au travail et la biosécurité Emmanuelle Boilan, CESI & BSOH
11:30 Biological Risk Assessment Patrick Rüdelsheim, Perseus & BBP
12:15 Middagpauze met sandwiches en koffie  
13:15 Des pathogènes en diagnostic et recherche et des OGMs pour production industrielle : étude de deux cas avec interactivité Suzanne Loret, UNamur & BBP
14:15 Biologische agentia in een R&D omgeving Inge Sledsens,  Janssen J&J
14:45 Koffiepauze  
15:00 Handschoenen en beschermingskledij voor biologische risico’s Ann Van den Borre, Ansell Healthcare Europe
15:30 Ademhalingsbescherming voor biologische risico’s Kathelijne Jansen, 3M Personal Safety Division
16:00 Conclusions and closing of the day Delphine Beeckman, BBP and
Tom Geens, BSOH
16:15 Einde van de studiedag  
 
Inschrijven:
Deze studiedag is gratis voor de leden van BSOH en de leden van BBP. Wie geen lid is en graag wil komen moet zich eerst lid maken van één van beide verenigingen (voor BSOH : 50 €, via de website ; voor BBP via bbp.contact.group@gmail.com).
Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag.
Voor de BBP leden: Voor de BSOH leden: Je wordt verzocht ons te verwittigen indien je na inschrijving toch niet kan komen. We willen geen nodeloze kosten maken met de broodjeslunch.
 
Locatie:
FOD WASO
Auditorium Storck (zaal 1190 op de 1ste verdieping)
Ernest Blerotstraat 1 (rechtover Zuidstation)
1070 Brussel
www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx
 
We hopen jullie op 29 september 2017 talrijk te mogen ontmoeten !
Met vriendelijke groeten,
 
 


Tom Geens
Voorzitter BSOH
 
Delphine Beeckman
Voorzitter BBP