BSOH Studiedag arbeidshygiënische aspecten van nanodeeltjes

Datum: 
vrijdag, 18 maart 2016 - 08:30 to 15:00
Waar: 
FOD WASO Brussel, Zaal Storck

Beste vrienden van de arbeidshygiëne,

Zoals reeds in de nieuwsbrieven aangekondigd, gaat onze volgende studiedag
over de arbeidshygiënische aspecten van nanodeeltjes.

Er is de laatste tijd veel te doen over nanodeeltjes en hun agglomeraten en aggregaten.

Op deze studiedag willen we vooral de arbeidshygiënische aspecten bespreken:
hoe beoordelen we de blootstelling, hoe verrichten we metingen, welke preventie- en beschermingsmaatregelen zijn aangewezen.
Traditioneel geven we ’s morgens een meer theoretische benadering en in de namiddag meer casuïstiek. De vraagstelling volgt altijd direct na de spreekbeurt.

Na deze studiedag is er de Algemene Ledenvergadering van de vzw BSOH.
Hiervoor krijg je nog een aparte uitnodiging met agenda toegestuurd. 

Deze studiedag zal doorgaan op vrijdag 18 maart 2016 van 10:00 tot 16:15
in auditorium Storck van FOD WASO (Zuidstation Brussel).

Het programma ziet er als volgt uit:

9:30

Onthaal met koffie

 

10:00

Verwelkoming

Tom Geens, BSOH

10:10

Introduction and health hazards in occupational settings

prof. Dominique Lison,

Louvain Centre for Toxicology and Applied Pharmacology  (LTAP), UCL

11:05

Normalisatie van meetmethoden: activiteiten van CEN en ISO

Steven Verpaele, Mensura

12:00

Broodjeslunch

 

13:00

Metingen van nanodeeltjes in lucht? Trial and error!

Roger Grosjean, BSOH

13:30

Modelleren van de blootstelling en control banding

Wouter Fransman, TNO

14:00

Gestion des risques liés aux nanotubes de carbone (NTC)
tout au long du cycle de vie

Julie Muller, Nanocyl

14:30

Airborne nanomaterial emission assessments
in view of risk and control banding strategies

dr. Dimiter Prodanov, IMEC

15:00

Het Belgische nationale register van nanomaterialen

Carine Gorrebeeck, Risicobeheersing Chemische stoffen, FOD Volksgezondheid

15:20

Korte pauze

 

15:30

Algemene ledenvergadering vzw BSOH

Tom Geens, BSOH

16:00

Einde van de studiedag