Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

Datum: 
vrijdag, 20 mei 2022 - 07:00 to 11:00
Waar: 
Online webinar

Proces-gegenereerde agentia komen vaak voor als ongewenst bijproduct van arbeidsprocessen. Deze specifieke agentia vereisen extra aandacht omdat ze geen ‘etiket’ hebben en er geen enkele referentie is naar deze carcinogene agentia in Veiligheidsinformatiebladen. Hierdoor worden ze vaak vergeten in de risico-evaluatie op het niveau van de onderneming. Een groot aantal werknemers in de EU wordt potentieel blootgesteld aan dergelijke proces-gegenereerde agentia zoals kristallijn siliciumdioxide, houtstof (afkomstig van hardhout), dieseluitlaatgassen, lasrook, Chroom VI, formaldehyde,...

Daarom hebben de BSOH (Belgische vereniging van arbeidshygiënisten) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de handen in elkaar geslagen om in het kader van de Roadmap on Carcinogens een webinar te organiseren om een aantal goede praktijken toe te lichten met betrekking tot een aantal van dergelijke proces-gegenereerde agentia. Door het delen van dergelijke goede praktijken tussen en met preventieadviseurs-(arbeidshygiënisten), overheidsinstanties, sectororganisaties en werknemersorganisaties kunnen we vooruitgang boeken in het voorkomen van beroepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van deze proces-gegenereerde agentia.

Programma

Moderator: Frank Dehasque – Focal point manager en Roadmap on Carcinogens coördinator -  Algemene Directie Humanisering van de arbeid - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Onthaal vanaf 8:50

09:00 Inleiding Roadmap on carcinogens en proces-gegenereerde carcinogenen - Dr. ir. Wouter Fransman -  Senior Scientist - RAPID

0:15 Blootstelling aan dieselmotorenemissies - Johan Timmerman - Specialist Arbeidshygiëne & Arbeidsepidemiologie - Volandis

09:55 ‘Goede praktijken om de blootstelling aan houtstof te beperken’ – Marina Dhondt H&S Consulent Wood

10:35 Pauze

10:50 Risicoanalyse en blootstelling in de rubberindustrie - Johan Sterckx - Arbeidsgeneesheer - Preventieadviseur industriële hygiëne en toxicologie - Mensura

11:30 Chroom 6 managementregime – van een onbekend probleem tot beleid - Ir. S.B. Wander - Arbeidshygiënist - cluster Werk en Gezondheid – Rijkswaterstaat Nederland

12:10 Conclusie: Dimitri De Coninck - Adviseur – coördinator - Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk - Laboratorium voor arbeidshygiëne - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en lid van de Raad van Bestuur BSOH

12:25 Einde

Meer informatie over dit webinar en inschrijven kan via deze link

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.