GEMEENSCHAPPELIJKE STUDIEDAG VWVA-BSOH-NVAB-NVvA-CGC: Chemie tussen de Bedrijfsarts en de Arbeidshygiënist

Datum: 
wo, 07/10/2015 - 06:45 to 14:00
Waar: 
UA, Hof van Liere, F. de Tassiszaal Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen, België

 

http://www.vwva.be/chemie2015 Bedrijfsarts en arbeidshygiënist: 2 professionals die elkaar op de werkvloer tegen komen. Beiden ijveren voor de veiligheid van werknemers die blootgesteld worden aan toxische stoffen. Maar werken ze ook actief samen? Delen ze voldoende hun resultaten? Laten ze kansen liggen? We illustreren de samenwerkingsmogelijkheden aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden, zo gegrepen uit het bedrijfsleven: In een fabriek waar transformatoren worden gerecycleerd, zijn werknemers blootgesteld aan PCB’s en PER. In ziekenhuisapotheken wordt de blootstelling aan cytostatica in kaart gebracht. In een productie eenheid voor medische tampons blijken werknemers blootgesteld aan het uiterst vluchtige oplosmiddel 1,4-dioxaan. Voor elk praktijkvoorbeeld laten we 3 sprekers aan het woord: een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist én een academisch expert. Zo biedt de studiedag kans tot kritische reflectie over de limietwaarden die we hanteren om blootstelling aan toxische stoffen op te volgen. Hoe zit het met de beschikbaarheid van de grenswaarden waaraan practici nood hebben? Wat is eigenlijk de waarde van de waarden die we nastreven? Tot slot is deze studiedag, naast een multidisciplinaire, ook een multicultureel verrijkende gelegenheid. Vlaamse en Nederlandse organisaties brengen hun leden samen in deze ontmoetingsdag van VWVA en NVAB, NVVA en BSOH, en CGC. Er even tussenuit voor netwerken en terug aanhalen wat ons verenigt! PROGRAMMA 8.45u Onthaal met koffie 9.15u Opening studiedag: Katrien Mortelmans (VWVA) en Kees van Vliet (NVAB) 09.30u- 11.00u: CYTOSTATICA-BLOOTSTELLING IN DE ZIEKENHUISOMGEVING: WIE DOET WAT? Jeroen Vanoirbeek, docent, Omgeving en Gezondheid KU Leuven Paul Sessink, eigenaar Exposure Control B.V. Soetkin De Rouck, bedrijfsarts, Provikmo Koffie 11.30u- 13.00u: BEDRIJFSARTS EN ARBEIDSHYGIENIST SAMEN AAN DE SLAG IN EEN BEDRIJF DAT TRANSFORMATOREN RECYCLEERT Adrian Covaci, toxicoloog, UAntwerpen Chris Linders, departementshoofd Hygiëne en Toxicologie, Mensura Philippe Landtmeters, teamleader-bedrijfsarts, Mensura Lunch 14.00u- 15.30u: BIOMONITORING IN DE PRAKTIJK Corneel Ramselaar, bedrijfsarts, Idewe Bas de Barbanson, bedrijfsarts, Toxguide Paul Scheepers, toxicoloog/arbeidshygienist, Radbodumc 15.30u Afsluiting studiedag: Lode Godderis, docent, Omgeving en Gezondheid KU Leuven en Joost Van Rooij, NVvA, arbeidshygiënist 16.00u Receptie INSCHRIJVEN Uitsluitend elektronisch via www.vwva.be/chemie2015, vanaf 21/05/2015 tot en met 29/09/2015. De plaatsen zijn beperkt (max. 180) en worden toegewezen volgens datum van betaling. Annuleren kan kosteloos tot en met 29/09/2015, erna blijft het volledige bedrag verschuldigd. BETALING 50,00 euro voor studenten – 200,00 euro voor leden VWVA, BSOH, NVAB, NVvA en CGC – 250,00 euro voor niet-leden, te storten op rekeningnummer SWIFT: KRED BE BB; IBAN: BE04 4286 1351 5131; Houder: dr. U. Van Soom, penningmeester VWVA, Kapucijnenvoer 35/5, B-3000 Leuven, België INLICHTINGEN Accreditatie: elke vereniging verzorgt accreditatie voor haar leden Locatie: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/catering-en-congreszalen/congreszalen/hof-van-liere/ Wegbeschrijving – openbaar vervoer – parkeren: https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/stadscampus-paardenmarkt-mutsaard/ Secretariaat VWVA: Lies Van Meerbeek – lies.vanmeerbeek@med.kuleuven.be – Kapucijnenvoer 35/5, B-3000 Leuven, België +32.16.37.34.29