Derde Lage Landen Symposium Acute Intoxicaties

Datum: 
vr, 26/06/2015 - 07:00 to 15:00
Waar: 
Onderbergen 1, Gent, België, Het Pand

http://www.uzgent.be/nl/home/agenda/Paginas/3de-Lage-landen-symposium-Acute-intoxicaties.aspx

Derde Lage Landen Symposium: acute intoxicaties
Contact persoon: Ilse Anteunis, ilse.anteunis@ugent.be

​​Na het succes van het eerste Lage Landen Symposium - Intoxicaties in 2011 werd besloten om het symposium tweejaarlijkst te laten plaatsvinden. Net zoals in de vorige edities zal de nadruk liggen op de probleemgeoriënteerde nascholing in acute klinische toxicologie. Het symposium richt zich bijgevolg voornamelijk tot artsen en ziekenhuisapothekers die betrokken zijn bij de opvang en behandeling van patiënten met acute intoxicaties. Vanuit die invalshoek zal de praktische aanpak worden benadrukt. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan enkele nieuwe ontwikkelingen in de behandelingsmodaliteiten.

Programma
​​9 uur: registratie en koffie
9.30 uur: verwelkoming
9.40 uur: première 'Intoxicatierap'
9.45 uur: 'Chemische ramp in Wetteren' door prof. dr. Peter De Paepe, UZ Gent
10.15 uur: 'Inhalatieletsels na toxische blootstelling' door Jan Meulenbelt, UMC Utrecht
10.45 uur: 'Beleid na ingestie van corrosiva' door Kurt Anseeuw, ZNA Antwerpen
11.15 uur: 'Nieuwe psychoactieve stoffen' door Antoinette Van Riel, NVIC, UMC Utrecht
12.15 uur: lunch

Namiddagprogramma: voertaal Engels
​13.15 uur: 'Clinical cases' - Geert Verstegen, Belgisch Antigifcentrum, Brussel & Kees Kramers, CWZ & Radboudumc, Nijmegen
14 uur: 'How effective is chelation?' - Nick Bateman, NPIS, Royal Infirmary, Edingburg
14.30 uur: 'Withdrawal syndromes' - Philippe Hantson, UCL, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Brussel
15 uur: 'Convulsions and intoxications' - Robert Hoffman, NYU School of Medicine
15u45: koffie
16.15 uur: 'Keynote lecture: measuring toxin concentrations in poisoning and improving care' - Nick Bateman, NPIS, Royal Infirmary, Edingburgh
17 uur: einde

Inschrijven
Inschrijvingsgeld bedraagt 175 euro, studenten en artsen-specialisten in opleiding betalen 75 euro.
Meer info over het programma, hoe inschrijven en accreditering op de flyer van het evenement.