Inschrijvingen zonder factuur

Inschrijvingen zonder factuur voor
- individuele hernieuwing van een bestaand lidmaatschap
- inschrijving van nieuwe leden

De BSOH-lidmaatschappen volgen het kalenderjaar. Ze beginnen op 01 januari en eindigen op 31 december. Ook lidmaatschappen die na 1 januari aangegaan worden eindigen op 31 december.

Het lidgeld voor 2021 bedraagt 75,00 EUR, vrijgesteld van BTW.

Voor meerdere leden van dezelfde firma of organisatie die een factuur wensen wordt de inschrijving met factuur voorgesteld.

Bestaande leden kunnen hun lidmaatschap ook individueel hernieuwen door het lidgeld rechtstreeks over te maken op de rekening van de vereniging. Merk op dat BSOH geen betalingsbewijzen kan afleveren, ook niet voor individuele betalingen.

Nog geen lid? Bekijk onze ledenvoordelen en hoe je nieuw lid kunt worden.

Gebruik de volgende gegevens voor de overschrijving:

Bedrag 75,00 EUR
IBAN BE02 7865 7715 5640
BIC GKCC BE BB
Begunstigde BSOH
Adres Kapucijnenvoer 35/6
3000 LEUVEN
Mededeling Lidgeld 2021 voor <lidnummer>, <voornaam>, <naam>

Last updated on 28/06/2021 18:50:33 CEST (UTC+02:00)