Europese Week colloquium 2019 “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”

Datum: 
di, 22/10/2019 - 09:00 to 15:30
Waar: 
FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Auditorium Storck – Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel (rechtover het Zuidstation)

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch slotcolloquium van de EU-OSHA campagne: “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.

Programma

09:00   Onthaal + koffie
09:30   Verwelkoming door de dagvoorzitter
09:40 1 Vernieuwde brochure Sobane chemie : praktijkvoorbeeld - Ludo Colaers - IDEWE
10:10 2 SDS analyse en basis risicoanalyse chemische risico’s – Frédéric Haegeman – Mensura
10:40   Koffiepauze
11:00 3 Roadmap on Carcinogens – Goede praktijken en Fact sheets – Jos De Lange - TNO
11:30 4 Uitreiking Award voor goede praktijken België en voorstelling Belgische inzending
12:00   Lunch
13:00 5 Dieselmotorenemissie – Volandis NL
13:30 6 Walrip: tools en acties chemische industrie - Dorothée Dupuis - Essencia
14:00 7 Fact check: gevaarlijke stoffen: feiten en mythen – Dimitri De Coninck en Yves De Groeve – FOD WASO
15:30   Einde

Talen: simultaanvertaling Nederlands/Frans
Online inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
Toegangsplan: http://www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx