Studiedag "work related diseases: presentation, prevention, exposure"

Datum: 
woensdag, 02 oktober 2019 - 07:30 to 14:00
Waar: 
FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) – Auditorium Storck – Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel (recht tegenover het Zuidstation)


De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u voor een studiedag “work related diseases: presentation, prevention, exposure”. Deze studiedag is in samenwerking met de Belgian Society for Occupational Hygiene (BSOH), in het kader van de Europese campagne 2018-2019 rond gevaarlijke stoffen.

Programma

09:30   Onthaal met koffie  
10:00 1 Inleiding Frank Dehasque (Focal Point manager EU-OSHA – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
10:05 2 Work-related diseases: findings from an EU-OSHA activity Elke Schneider (EU-OSHA)
10:30 3 Blootstelling aan biologische agentia in de industrie: enkele praktijkcasussen Dr. Johan Sterckx (MENSURA)
11:20   Waar rook is... Elie van Strien (voorzitter van de European Fire Safety Alliance. (voormalig commandant brandweer van Rotterdam en Amsterdam)
11:50   Vragen  
12:00   Pauze  
13:15 4 Stofbeheersing: voorkomen van farinose in de bakkerij Mia Eeckhout (prof. Universiteit Gent)
13:45 5 Dieselroet Dr. Stephan Keirsbilck (IDEWE)
14:35   Pauze  
14:50 6 Gezondheidseffecten van blootstelling aan mineraal stof: nieuwe ontwikkelingen Steven Ronsmans (KU Leuven)
15:20 7 Veilig werken met kwartscomposiet materialen Dimitri De Coninck (Laboratorium voor arbeidshygiëne, ADTWW)
15:50   Vragen  
16:00   Einde  


Talen: simultaanvertaling Nederlands/Frans
Online inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
Toegangsplan: http://www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx