BSOH Studiedag asbest

Datum: 
vrijdag, 21 april 2017 - 07:00 to 14:30
Waar: 
FOD WASO Brussel, Zaal Storck

Alhoewel het gebruik van asbest eind jaren 90 in België en andere Europese landen aan banden werd gelegd, blijft asbest ook nu nog alomtegenwoordig in onze omgeving, in oude gebouwen of installaties en op de werkplaats. Vooral bij werkzaamheden of bij incidenten kunnen belangrijke asbestblootstellingen optreden en zijn strikte maatregelen en controles vereist om dit te voorkomen.  Het aantal asbestslachtoffers op jaarbasis is immers nog steeds aanzienlijk en een daling van dat aantal wordt de komende jaren niet verwacht.
Op deze studiedag willen we naast een kort overzicht van de meest voorkomende materialen en de gezondheidsaspecten, vooral focussen op de praktische maatregelen, controles en verplichtingen bij werkzaamheden aan asbest evenals bij incidenten zoals asbestbranden. Dit alles wordt gekaderd binnen het brede kluwen aan federale en gewestelijke bepalingen en de te verwachten evoluties ervan in de toekomst.
Na deze studiedag is er de Algemene Ledenvergadering van de vzw BSOH. Hiervoor krijg je nog een aparte uitnodiging met agenda toegestuurd.
Deze studiedag zal doorgaan op vrijdag 21 april 2017 van 9:00 tot 16:30 in auditorium Storck van FOD WASO (Zuidstation Brussel).
Het programma ziet er als volgt uit:

9:00 Onthaal  
9:20 Verwelkoming Tom Geens, BSOH
9:25 L’amiante et ces applications Danny Versichele, ex product Manager Amiante, Vinçotte
10:10 Risques pour la santé Joël Thimpont, Fedris
10:40 Koffiepauze  
11:00 Verplichtingen mbt asbest (federaal, gewesten,…): Asbestinventarisatie, meldingen en milieuvergunningen Jan van Bouwel, BSOH
11:45 Nieuw Tracimat systeem Vlaanderen: asbestinventarisatie binnen sloopinventarisatie en sloopopvolging Annelies Vanden Einde, Tracimat
12:15 Broodjeslunch  
13:15 Meettechnieken en grenswaarden Roger Grosjean, BSOH
14:00 Catégorisation des travaux sur des matériaux contenant de l’amiante. Application de la législation Alain Soetens, Contrôle du bien-être au travail
14:30 Pauze  
14 :45 Verwijderingstechnieken in de praktijk Bob Rottiers, VAB
15:30 Aanpak en opvolging bij asbestbranden Sven De Mulder, asbestteam OVAM
16:00 Korte pauze  
16:05 Algemene ledenvergadering vzw BSOH Tom Geens, BSOH
16:30 Einde van de studiedag  

 
Inschrijven:
Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via onze website:

Deze studiedag is gratis voor BSOH-leden en zit vervat in het lidgeld. Wie geen lid is moet eerst lid worden (€50, via de website).
Je wordt verzocht ons te verwittigen indien je na inschrijving toch niet kan komen. We willen geen nodeloze kosten maken met de broodjeslunch.
 
Locatie:
FOD WASO
Auditorium Storck (zaal 1190 op de 1ste verdieping)
Ernest Blerotstraat 1 (rechtover Zuidstation)
1070 Brussel
www.werk.belgie.be/toegangsplan.asp