Studiedag: Hormoonverstoorders: de gevolgen van blootstelling voor werknemers en hun nageslacht

Datum: 
do, 05/05/2022 - 06:30 to 11:00
Waar: 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Galileilaan 5/2 1210 Brussel

Tijdens deze studiedag zullen enkele medische experts dieper ingaan op de mogelijke gezondheidseffecten van hormoonverstoorders, zowel voor werknemers als voor hun nageslacht.

Grote groepen van werknemers worden dagelijks blootgesteld aan verschillende producten die schadelijke gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Vaak kunnen de schadelijke effecten van deze stoffen worden ingeschat en worden meegenomen in de risicoanalyse in de werkcontext met het doel de werknemers tegen deze stoffen te beschermen. Dit is echter minder vaak het geval met bepaalde chemische stoffen, zoals hormoonverstoorders, waarvan de eigenschappen en de effecten niet altijd voldoende gekend zijn om een adequate inschatting te maken van de risico’s binnen de werkcontext. Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die de normale werking van ons hormonaal systeem ontregelen, waardoor ze uiteenlopende en ernstige medische aandoeningen kunnen veroorzaken. Tijdens deze studiedag gaan we specifiek in op de mogelijke gevolgen van blootstelling aan deze schadelijke stoffen op de gezondheid van werknemers en van hun kinderen.

Tijdens deze studiedag zullen enkele medische experts dieper ingaan op de mogelijke gezondheidseffecten van hormoonverstoorders, zowel voor werknemers als voor hun nageslacht. Daarnaast zullen we enkele toxicologische karakteristieken van hormoonverstoorders bespreken en welke invloed dat dit kan hebben op inschatting van blootstelling op de werkplaats. We overlopen kort de relevante wetgeving inzake welzijn op het werk en stellen een praktische guideline voor die kan dienen om werknemers en verschillende andere actoren in te lichten over blootstelling aan hormoonverstoorders in een werkcontext.

Concrete voorbeelden uit verschillende sectoren die ervaring hebben met het omgaan met hormoonverstoorders zullen uitgebreid aan bod komen. We gaan hierbij op zoek naar manieren hoe de veiligheid van werknemers die in contact komen met hormoonverstoorders kan worden verbeterd. Het doel is dat deze ervaringen zullen kunnen dienen als inspiratiebron voor andere sectoren.

Simultaanvertaling in het Nederlands en het Frans wordt voorzien.

 

Programma  

8.30 Onthaal

Voorzitter: Dr. Valentine Delsaux, arts-inspecteur, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

9.00 Inleiding door Minister Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post (NL)

9.15 Het gevaar van hormoonverstoorders voor de gezondheid van werknemers - Dr. Jean Pauluis, huisarts en verantwoordelijke voor de cel leefmilieu van de Société Scientifique de Médecine Générale (FR)             

9.35 Karatieken van hormoonverstoorders en de gevolgen voor regelgevende besluitvormingkteris - Prof. Dr. Laura Vandenberg, Associate Dean of Undergraduate Academic Affairs and Professor at the University of Massachusetts Amherst (VS, ENG)

10.15 Pauze

10.35 De impact van hormoonverstoorders op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen - Dr. Anne-Simon Parent, Universiteit Luik (FR)

10.55 Hormoonverstoorders: een arbeidsrisico dat erkenning behoeft - Dr. Tony Musu, ETUI (FR) 

11.15 Voorstelling guideline op www.beswic.be ‘Hormoonverstoorders en hun impact op de gezondheid van werknemers’ - Gunter Kathagen, FOD Werkgelegenheid (NL)

11.25 Pauze

11.40 Case 1: Preventie van blootstelling aan hormoonverstoorders op de kraamafdeling van het ziekenhuis Ambroise Paré in Bergen - Dr. Jean-François Simon, gynaecoloog (FR)

11.55 Case 2: Gebruik van fluorhoudend blusschuim door de brandweer - Kris De Bruyn, Preventieadviseur Arbeidsveiligheid, Brandweer Zone Antwerpen (NL)

12.10 Case 3: Werken met reinigingsmiddelen in de sector van de dienstencheques - Béatrice Bolland (FR) en Kris Vanautgaerden, ACV Voeding en Diensten (NL), en Christel Masset, opleidingsverantwoordelijke (FR)

12.25 Case 4: Kennis van gevaarlijke producten: het voorbeeld van de kapperssector - Maxime Coopmans en Philippe Vigneron, Algemene Centrale, ABVV (FR)

12.40 Slotwoord door Minister Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk (FR)

12.50   Einde