Webapps

BSOH stelt enkele webapps ter beschikking

  • CO2sim: een model om koolstofdioxideconcentraties in de tijd in functie van de menselijke bezettingsgraad en lokaal- en ventilatieparameters te simuleren
  • CO2ana: een model om gemeten koolstofdioxideconcentraties in de tijd in functie van de menselijke bezettingsgraad en lokaalparameters te analyseren (met het oog op het afleiden van ventilatieparameters)
  • BWStat v3: een handige applicatie voor het verwerken van meetgegevens volgens EN689, de "BOHS/NVvA Meetstrategie tbv toetsing aan grenswaarden" en nog veel meer...

Reacties

graag de tool zodat ik blootstellingsgegevens kan verwerken, dank!

Reactie toevoegen