Handboek 'Welzijn op het Werk'

In mei 2017 verwachten we de nieuwe editie van het handboek ‘Welzijn op het Werk’ die al jaren door het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen (PVI) wordt uitgegeven. In het kader van CoBePrev, het Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs, heeft BSOH meegewerkt aan verschillende nieuwe hoofdstukken. BSOH leden kunnen het handboek aankopen aan een voordeeltarief van €170, via het bestelformulier.