Dear visitor, please login to see your BSOH membership status or register to get a free account.

PDC Fundamentals van EN689

Date: 
Thursday, 21 April 2022 - 06:00 to 15:00
Where: 
Leuven, België
PDC EN689

De nieuwe Europese standaard EN 689 voor ‘het beoordelen van de blootstelling aan chemische stoffen in de werkplekatmosfeer en toetsing aan de grenswaarde’ is sinds mei 2018 beschikbaar. Deze vervangt de sterk verouderde 1995/2006 versies. De nieuwe norm maakt een efficiëntere en meer betrouwbare risicobeoordeling mogelijk. De toepassing van EN689 is opgenomen in de Belgische Codex over het welzijn op het werk.

De beoordeling van beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia op basis van luchtmonsters vereist verschillende procedures. EN689 bepaalt dat die door een beoordelaar moeten worden uitgevoerd (art. 4.). Dat is een persoon die voldoende is opgeleid en ervaring heeft met arbeidshygiënische beginselen, werk- en meettechnieken, om het deel van de beoordeling dat hij uitvoert volgens de stand van de techniek uit te voeren (art. 3.1.1.).

Het doel van deze cursus is de vereiste minimumcompetenties voor beoordelaars aan te bieden.

Pour les francophones, une edition française peut être organisée sur demande.

De inschrijvingen zijn gesloten.

 
 

BSOH webinar Carcinogens at the workplace – Legal framework, Limit values and Risk Assessment

Date: 
Friday, 11 February 2022 - 12:30 to 15:30
Where: 
Teams online webinar – due to COVID

Topic: Occupational exposure to carcinogens, mutagenic and reprotoxic agents at the workplace is the concern of every occupational hygienist. In order to improve the approach of the risk assessment of the workers exposure to CMR agents, it is important to understand the toxicology as well as the way limit values are established and taken into account in the legal framework.

BES - Journée nationale/Nationale studiedag 17-03-2022 (09h00 - 12h30)

Date: 
Thursday, 17 March, 2022 - 08:00 to 11:30
Where: 
WEBINAR, via zoom

BES - Journée nationale/Nationale studiedag 17-03-2022 (09h00 - 12h30)

Thème : De nouveaux outils pour lutter contre les TMS
Thema : Nieuwe tools om MSA te bestrijden

WEBINAIRE, via zoom: après votre inscription, quelque jours avant le webinaire, un lien vous sera envoyé.
WEBINAR, via zoom : na uw registratie, enkele dagen voor het webinar, wordt u een link toegestuurd.

Une traduction simultanée en français et en néerlandais sera assurée.
Er is een simultaanvertaling in het Frans en Nederlands.

BSOH webinar: Occupational hygiene in the Exposome context: are sensors the future for measuring?

Date: 
Friday, 10 December 2021 - 12:30 to 15:00
Where: 
Teams online webinar – due to COVID

Topic: Occupational exposures significantly contribute to the whole ‘exposome’ of persons. EXIMIOUS (www.eximious-h2020.eu) and EPHOR (www.ephor-project.eu) are two European projects of the European Human Exposome Network (EHEN, www.humanexposome.eu), with an extensive focus on how work exposures contribute to the holistic exposome. Both projects are involved in implementing/developing novel tools for occupational hygiene assessments, both for respiratory as for skin exposure, with a focus on particles, semi-volatiles and volatile compounds. In this webinar, we will present the EXIMIOUS/EPHOR experience of developing and applying novel occupational hygiene tools (dermal patches, sensors and imaging techniques) for exposure assessment in the exposome context.

Substitutie van kankerverwekkende stoffen

Date: 
Thursday, 25 November, 2021 - 12:30 to 15:30
Where: 
Woudstede (Utrecht Lunetten) of via MS Teams


Chemische stoffen worden ontwikkeld om een nuttige functie te hebben in producten en productieprocessen. Helaas zijn er ook negatieve effecten op de gezondheid en het milieu van deze stoffen en zijn er talloze redenen om te onderzoeken of gevaarlijke stoffen vervangen (gesubstitueerd) kunnen worden door veiligere en gezondere alternatieven. Jaarlijks overlijden in Nederland 3000 mensen nadat ze - vaak al lang geleden - op hun werk werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Als we op deze voet verder gaan met het gebruik van gevaarlijke stoffen en het ontwikkelen van nieuwe stoffen waarvan de gezondheidseffecten onbekend zijn, dan zullen duizenden werkenden een beroepsziekte oplopen en overlijden.

Pages