New aspects in the assessment of skin exposure in the workplace

Date: 
jeu, 10/03/2016 - 13:00 to 16:30
Où: 
Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch ('s Hertogenbosch, Nederland)

http://www.toxicologie.nl/index.php/news-and-events-2/agenda/icalrepeat.detail/2016/03/10/8/96/middagsymposium-sectie-arbeidstoxicologie

http://www.toxicologie.nl/images/stories/PDF/Program-mini-symposium-NVT-AT-CGC-10-March-2016.pdf

Middagsymposium Sectie Arbeidstoxicologie
Thursday, 10. March 2016, 08:00 - 17:00

Op donderdag 10 maart 2016 organiseren de sectie Arbeidstoxicologie van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie & de Contactgroep Gezondheid en Chemie een middagsymposium over de huidblootstelling op de werkplek. De normering van de beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen gold altijd alleen voor blootstelling via de ademhaling. Voor de blootstelling via de huid werd gewerkt met een algemene
waarschuwing in de vorm van de zogeheten H-indicatie, ook wel huidnotatie genoemd. Met de komst van de REACH-regelgeving is er meer aandacht voor de dermale blootstelling gekomen doordat er voor sommige stoffen de DNELdermal, local of DNELdermal, systemic afgeleid zijn. In hoeverre heeft dat geleid tot een ander denken over dermale blootstelling en tot betere instrumenten voor de bewaking van de blootstelling via de huid?

Wanneer : 10 maart

De voertaal is Engels. Toegang gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.