Vlaamse Universitaire Studiedag voor Arbeidsgezondheidskunde VUSA 2024

Date: 
jeu, 16/05/2024 - 09:30 to 16:30
Où: 
Leuven, BE

Respiratoire en dermale blootstelling aan chemische agentia: van risicoanalyse tot gezondheidseffecten

BSOH en VWVA slaan de handen in elkaar voor deze interessante studiedag. De exacte locatie in Leuven wordt binnenkort bekendgemaakt maar het programma is wel reeds gekend:

Programma

8u45: Onthaal
9u15: Verwelkoming door (dag)voorzitter
9u30-12u30: Voormiddagsessie (inclusief koffiepauze)

 • Steven Ronsmans: Respiratoire blootstelling aan deel: gezondheidseffecten en medisch toezicht
 • Steven Verpaele: RIE deeltjes en metingen (metaal/silica deeltjes)
 • Steven Berckmans: Adembescherming
 • Christel Swinnen: Casus: Blootstelling aan lood: Bloed biomonitoring
 • Bart Maeyaert: Casus: Black carbon bepaling in de urine van vrachtwagenmechaniciens
 • Chris Van Baeten: Casus: Silicose bij bewerkers van kwartscomposiet

12u30-13u30: Lunch
13u30-16u30: Namiddagsessie (inclusief koffiepauze)

 • An Goossens: Huidblootstelling aan chemische agentia en gezondheidseffecten
 • Rani Claus: Casus: Bijdrage van dermale blootstelling aan de interne concentraties voor VOCs
 • Stijn Everaert: Casus: Het gebruik van nitril butadieen onderhandschoenen door brandweerlieden om de blootstelling aan giftige stoffen te verminderen
 • Michel Vangeel: Casus: Risicoanalyse en bescherming dermale blootstelling farmacologisch actieve producten

Praktische informatie

Datum: 16/05/2024
Locatie: Leuven (exacte locatie wordt nog meegedeeld)
Kostprijs: Indien uw werkgever voor uw lidmaatschap betaalt, zal er automatisch een factuur worden gestuurd om de catering te betalen. Voor studenten, leden die individueel zijn aangesloten en BSOH-leden, gelieve 50€ te storten op het rekeningnummer van de VWVA (IBAN BE04 4286 1351 5131, Swiftcode: KREDBEBB) met als mededeling: "[Uw naam] + VUSA 2024".

 • VWVA-leden, BSOH-leden en studenten: €50 (lunch)
 • Niet-leden: €250 (studiedag en lunch)
 • Feestdiner VWVA Raad van Bestuur: €80

OPGELET!!! Uw inschrijving annuleren is enkel mogelijk tot en met 7 mei 2024Nadien zullen de kosten voor de catering altijd gefactureerd worden.

Inschrijven is mogelijk via het inschrijfplatform.