Inschrijvingen zonder factuur

Inschrijvingen zonder factuur voor
- individuele hernieuwing van een bestaand lidmaatschap
- inschrijving van nieuwe leden

De BSOH-lidmaatschappen volgen het kalenderjaar. Ze beginnen op 01 januari en eindigen op 31 december. Ook lidmaatschappen die na 1 januari aangegaan worden eindigen op 31 december.

Het lidgeld voor 2024 bedraagt 75,00 EUR, vrijgesteld van BTW.

Voor meerdere leden van dezelfde firma of organisatie die een factuur wensen wordt de inschrijving met factuur voorgesteld.

Bestaande leden kunnen hun lidmaatschap ook individueel hernieuwen door het lidgeld rechtstreeks over te maken op de rekening van de vereniging.

Nog geen lid? Bekijk onze ledenvoordelen en hoe je nieuw lid kunt worden.

Gebruik de volgende gegevens voor de overschrijving:

Bedrag 75,00 EUR
IBAN BE02 7865 7715 5640
BIC GKCC BE BB
Begunstigde BSOH
Adres Herestraat 49 bus 952
3000 Leuven, België
Mededeling Lidgeld 2024 voor <lidnummer>, <voornaam>, <naam>

Last updated on 27/02/2023 17:46:25 CET (UTC+01:00)

Reacties

Het bedrag is overgeschreven

yes

We hebben je lidmaatschap verlengd.

Het bedrag is overgeschreven. Ann Opstaele, sociaal inspecteur FOD WASO TWW Oost-Vlaanderen

yes

We hebben je lidmaatschap verlengd.

Net het bedrag overgemaakt om lid te kunnen blijven voor 2023.
Groetjes,
Tamara

yes

We hebben je lidmaatschap verlengd.

Betaling lidmaatschap 2023 vandaag uitgevoerd.

yes

We hebben je lidmaatschap vernieuwd.

Betaling lidgeld 2023 vandaag uitgevoerd

Reactie toevoegen