Uitnodiging studiedag "work related diseases: presentation, prevention, exposure"

Geachte mevrouw, geachte heer,
 
In bijlage vinden jullie de uitnodiging voor onze studiedag ‘work related diseases: presentation, prevention, exposure’, die zal plaatsvinden woensdag 2 oktober 2019, 10:00 tot 16:00, in Auditorium Storck van de FOD WASO rechtover het Brusselse Zuidstation.

Deze studiedag is in samenwerking met het Focal point Belgium van EU OSHA in het kader van de Europese campagne 2018-2019  rond gevaarlijke stoffen.
 
Het programma ziet er als volgt uit:

09:30     Onthaal met koffie
10:00     Frank Dehasque (Focal Point manager EU-OSHA – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) : Inleiding
10:05     Elke Schneider (EU-OSHA) : Work-related diseases: findings from an EU-OSHA activity 
10:30     Dr. Johan Sterckx (MENSURA) : Blootstelling aan biologische agentia in de industrie: enkele praktijkcasussen
11:20     Elie van Strien (voorzitter van de European Fire Safety Alliance. (voormalig commandant brandweer van Rotterdam en Amsterdam) : Waar rook is...
11:50     Vragen
12:00     Pauze   
13:15     Mia Eeckhout (prof. Universiteit Gent) : Stofbeheersing: voorkomen van farinose in de bakkerij
13:45     Dr. Stephan Keirsbilck (IDEWE) : Dieselroet
14:35     Pauze   
14:50     Steven Ronsmans (KU Leuven) : Gezondheidseffecten van blootstelling aan mineraal stof: nieuwe ontwikkelingen
15:20     Dimitri De Coninck (Laboratorium voor arbeidshygiëne, ADTWW) : Veilig werken met kwartscomposiet materialen
15:50     Vragen
16:00     Einde

 

Inschrijven:

Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via volgende link 

Locatie:

FOD WASO
Auditorium Storck (zaal 1190 op de 1ste verdieping)
Ernest Blerotstraat 1 (rechtover Zuidstation)
1070 Brussel
www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx