BSOH Nieuwsbrief 2019/3, 14 juni 2019

Beste BSOH lid,
 
In deze derde nieuwsbrief van 2019 hebben we het over onze studiedagen, de afgelopen NVvA en BOHS congressen, de Europese campagne “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”, een internationale cursus rond Bioveiligheid, de komende opleiding arbeidshygiëne en enkele actualiteiten. We hebben weer een reeks nuttige links verzameld en de lijst van externe symposia is bijgewerkt. Tot slot brengen we ook een interessante vacature bij Liantis onder jullie aandacht.
 
Studiedagen:
Op vrijdag 7 juni 2019  organiseerden we op onze vertrouwde locatie een studiedag over biomonitoring met focus op aandachtspunten voor de arbeidshygiënist. De presentaties zijn terug te vinden op de beveiligde ledenpagina (je dient ingelogd te zijn op de website). Er waren bijna 60 deelnemers aanwezig.
 
Op woensdag 2 oktober 2019 organiseren we in Brussel een studiedag in samenwerking met het Focal point Belgium van EU OSHA in het kader van de Europese campagne 2018-2019  rond gevaarlijke stoffen. Het onderwerp is : ‘work related diseases: presentation, prevention, exposure’, een aparte uitnodiging volgt later.  Blokkeer deze datum alvast want het belooft een heel interessante studiedag te worden !
 
In 2020 voorzien we op vrijdag 6 maart een studiedag rond ‘hot-topics in de arbeidshygiëne’. Geef ons een seintje op info@bsoh.be als je een interessante suggestie voor een hot-topic hebt.
 
NVvA en BOHS congrespresentaties staan online
Het jaarlijkse NVvA symposium  ('Arbeidshygiëne minder stoffig?!) vond opnieuw plaats in Zeist op 10 en 11 april 2019. De presentaties zijn ondertussen beschikbaar. De volgende BSOH leden gaven er een presentatie: Steven Verpaele van BECOH (Three Nonprofits Working to Improve Occupational Health for Underserved Workers), An Devriendt van IDEWE (Evaluatie verlichtingsystemen in kantoren) en Lucie Huyghebaert van Liantis (Cross-sectionele studie in verband met dermale blootstelling aan solventen bij drukprocessen in de grafische industrie)
Het BOHS OH2019 congres vond ditmaal plaats in Harrogate van 2 tot 4 april 2019. Je vindt hier de presentaties terug. BSOH lid Lucie Hughebaert mocht haar voordracht van het NVVA congres nog eens overdoen maar nu in het Engels. (Cross sectional study on inhalation and dermal exposure to solvent cocktails in printing industry”)
 
Gezonde werkplekken, GEVAARLIJKE STOFFEN, ZO PAK JE DAT AAN! 2018-2019
Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. 38% van alle Europese ondernemingen maakt melding van potentieel gevaarlijke chemische of biologische stoffen in hun werkomgeving. Daarom is het van cruciaal belang dat de risico's worden geïdentificeerd en aangepakt. De nieuwe Europese campagne "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!" heeft als doel mensen bewust te maken van de noodzaak om blootstelling aan deze stoffen te elimineren of te beheren als eliminatie onmogelijk is.
Op de campagne website is een  ruime keuze aan campagnemateriaal beschikbaar in meerdere talen en EU-OSHA heeft tools, adviezen en voorbeelden van goede praktijken uit heel Europa verzameld. https://healthy-workplaces.eu/nl
 
De presentaties van de studiedag ‘aanpak van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen: de vitale rol van sector- en brancheorganisaties’ van 15 mei te Brussel zijn hier beschikbaar.
 
Officiële campagnepartners, mediapartners en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en EU-OSHA zijn op 5-6 maart 2019 in Brussel bijeengekomen om informatie uit te wisselen over goede praktijken bij het beheer van gevaarlijke stoffen en om de tiende verjaardag van het campagnepartnerschap te vieren.  Hier vindt u de verslagen en presentaties van dit seminarie.
 
Internationale cursus ‘Principles of Biosafety’
De collega’s van BBP (Belgian Biosafety Professionals) organiseren een internationale cursus getiteld ‘Principles of Biosafety’ van 16 tot 20 september 2019 in Antwerpen. De voordrachten en documentatie zijn in het Engels. Meer informatie rond de inhoud van de cursus, kostprijs en hoe in te schrijven kan je terugvinden via deze link. Om voldoende interactie toe te laten tussen de deelnemers is het aantal deelnemers beperkt tot 30. Geïnteresseerd? Snel inschrijven is dus de boodschap.
 
Nederlandstalige opleiding arbeidshygiëne
Voor de derde keer slaan de onderwijsinstellingen Odisee en de KU Leuven, gesteund door de BSOH, de handen in elkaar om de permanente vorming Preventieadviseur Specialisatie Arbeidshygiëne te organiseren. De opleiding start op 13 januari 2020 en duurt tot december 2021. Bent u preventieadviseur of heeft u gelijklopende taken, en moet je vaak chemische, biologische of fysische blootstellingsanalysen uitvoeren, dan is deze specialisatieopleiding ideaal om je te verdiepen in de Arbeidshygiëne. Meer informatie kan je vinden op de volgende link (https://www.odisee.be/nl/permanente-vorming/opleiding/32660 ). Je kan ook contact opnemen met Elisabeth Platteeuw (elisabeth.platteeuw@kuleuven.be) of Jeroen Vanoirbeek (jeroen.vanoirbeek@kuleuven.be).
 
Air sampling for a better world
Dit is een gemeenschappelijk project van BeCOH en Sysmex dat ten volle ondersteunt wordt door het BSOH Bestuur. Indien u afgeschreven Gilair 3 of 5 meetpompen hebt, is dit een ideale manier om deze pompen een tweede leven te geven. Meer informatie vindt u op https://content.sysmex.nl/whwb
 
Actualiteiten
Wijziging van de codex inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen
 
Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019. Na 3 jaar worden de regels rond ventilatie opnieuw aangepast. Een toelichting kan je vinden op de website van de FOD WASO. De basisregels opgenomen in het koninklijk besluit van 2 mei 2019 zullen verder worden uitgewerkt in een praktijkrichtlijn die gepubliceerd zal worden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 
Nieuwe rol ECHA voor aanbevelingen Europese grenswaarden
 
Het RAC comité van ECHA heeft de rol overgenomen van het vroegere SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limit values) voor het uitwerken van aanbevelingen voor Europese grenswaarden. Een artikel over deze nieuwe rol kan je terugvinden in de ECHA nieuwsbrief van mei 2019.
 
ECHA heeft momenteel een oproep gelanceerd voor het indienen van informatie over lood verbindingen en diïsocyanaten. Doel van deze oproep is om informatie te verzamelen (bijvoorbeeld over het gebruik, blootstelling, gezondheidseffecten van deze stoffen), om ECHA te helpen bij het opstellen van ontwerp aanbevelingen voor gezondheidsgebaseerde grenswaarden voor arbeidsplaatsen. De deadline voor commentaar is 30 juni 2019. Een overzicht van de geplande, lopende en afgesloten activiteit kan je terugvinden op de ECHA website.
 
Nuttige links
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health met o.a. een artikel over ‘Binding occupational exposure limits for carcinogens in the EU – good or bad?’
Presentaties van de ECHA conferentie ‘safer chemicals’ op 21-22 mei 2019
Mythes en feiten over chemische agentia
Advies van ANSES over de gevaren, blootstelling en risico’s van inadembaar kristallijn siliciumdioxide
Nieuwe leidraad HSE over het gebruik van handgereedschap en de blootstelling aan hand-arm trillingen in de tuinbouw:
Website van RIVM uit Nederland met informatie over chemische stoffen in consumentenproducten
Presentaties: Studiedag FOD WASO  25 april Wat is nieuw in het onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk (o.a. Probe studie)
Toolbox Volandis Werken met epoxy's
Dossier INRS Travail et Sécurité over geluidsoverlast
Studie in opdracht van FOD Economie : Development of a strategic roadmap for the substitution of SVHC as part of a sustainable economy
Nieuwe publicatie INRS over blootstelling aan asbest bij afvalbehandeling (ED 6028)
De AIHA synergist van april met een artikel over risicobeoordeling van legionella
Artikel over waterstofsulfide intoxicatie aan boord van een vissersboot
Lood contaminatie van omgeving kathedraal Notre-Dame te Parijs als gevolg van brand
De AIHA synergist van mei met o.a. de potentiële gevaren van het gebruik van elektronische sigaretten
OSHA FAQ’s rond silica standard en gebruik direct-uitleesbare toestellen
NIOSH studie over risico van prikongevallen bij politieagenten tijdens fouilleren
NIOSH blog over correct gebruik van direct-uitleesbare toestellen
Themanummer over bepaling van metalen (Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft - Air Quality Control van DGUV)
Dossier lawaai op het werk in HST n°254 (INRS)
videoconferentie en presentaties van IRSST over biologische monitoring
Nieuw rapport CARTO amiante van INRS
HSE weld fume safety alert due to the emergence of new evidence in relation to the carcinogenicity of welding fume
Eindverslag van het onderzoek in opdracht van FOD WASO naar de blootstelling van de Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten (PROBE-studie).
themapagina van inspectie SZW rond beheersmaatregelen chroom VI
ECHA over Registered substances mapped for regulatory action
free-acces artikel in juni nummer_ Annals of Work Exposures and Health over trends in controlestrategieën voor CMR stoffen in Frankrijk (2003-2010)
 
Externe symposia
Alle externe symposia staan ook op de activiteitenkalender op onze website vermeld.
 
4-5/07/2019: 2nd European Exposure Science Strategy Workshop. Bilthoven, Nederland (meer info)
8/07/2019: Rencontres scientifiques "Perturbateurs endocriniens : recherche et perspectives " organisées par l'Anses et l'ANR. Frankrijk, Paris. (meer info)
18-22/08/2019: conference “The built, natural, and social environments: impacts on exposures, health and well-being” organised by  The International Societies of Exposure Science (ISES) and Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ). Kaunas, Litouwen (meer info)
28-30/08/2019: 11th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health (ISBM-11). Leuven, België (meer info)
16-18/9/2019: OEESC 2019, 8th Occupational and Environmental Exposure of the Skin to Chemicals Conference. Dublin, Ireland (meer info)
6-10/9/2020: AIRMON 2020 The 10th International Symposium on modern principles of air monitoring and biomonitoring. Bristol, Verenigd-Koninkrijk. (meer info)
 
Vacature bij Liantis
Liantis is op zoek naar een preventieadviseur-arbeidshygiëne voor regio Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant & Brussel. Meer informatie over deze vacature vind je hier terug en op de BSOH website. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen online via de Liantis website of via Maarten.Coghe@liantis.be.