Uitnodiging algemene ledenvergadering en herinnering BSOH studiedag DRIOH, 22 maart 2019

Beste vrienden van de arbeidshygiëne,  

Als lid van de vzw BSOH zijn jullie vriendelijk uitgenodigd op de algemene ledenvergadering die doorgaat op vrijdag 22 maart 2019 om 16h15 in auditorium Storck van de FOD WASO te Brussel. Deze algemene ledenvergadering sluit aan op de studiedag DRIOH die start om 09h00. U hoeft niet in te schrijven voor deze algemene ledenvergadering.

In bijlage vinden jullie de uitnodiging voor onze studiedag direct reading instruments in occupational hygiene die zal plaatsvinden vrijdag 22 maart 2019, 09h00 tot 16h00, in Auditorium Storck van de FOD WASO rechtover het Brusselse Zuidstation. Je kan enkel elektronisch inschrijven (tot maandag 18/3) voor deze studiedag via onze website:

Deze studiedag is gratis voor BSOH-leden en zit vervat in het lidgeld.
Wie geen lid is moet eerst lid worden (€75, via de website).
Je wordt verzocht ons te verwittigen indien je na inschrijving toch niet kan komen. We willen geen nodeloze kosten maken met de broodjeslunch.

We hopen jullie op 22 maart 2019 talrijk te mogen ontmoeten!