BSOH Nieuwsbrief 2018/1, 6 maart 2018

Beste BSOH lid,
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2018 hebben we het over de vernieuwing van het lidmaatschap, de herbenoeming van onze vertegenwoordiger in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en onze studiedagen voor 2018. We doen een warme oproep voor deelname aan het NVvA symposium en wijzen jullie graag op de publicatie van het Handboek best beschikbare technieken voor Legionellabeheersing en de Update van de richtlijn Carcinogenen. Zoals altijd hebben we weer een uitgebreide reeks nuttige links verzameld en is de lijst van de externe symposia bijgewerkt. 

Vernieuwing van het lidmaatschap
De vernieuwing van het lidmaatschap loopt vlot. Voor zij die nog niet vernieuwd hebben is dit de laatste nieuwsbrief die ze ontvangen. In een aparte mail werd uitgelegd hoe je je lidmaatschap in orde kunt brengen. Het tarief voor gewoon BSOH lidmaatschap bedraagt slechts 75 euro. Hiervoor krijg je in 2018 minimum drie, waarschijnlijk vier volledige studiedagen (met broodjes en dessert) en 6 nieuwsbrieven met veel informatie voor permanente bijscholing in de arbeidshygiëne. 

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
Ons bestuurslid Steven Verpaele is bij Koninklijk Besluit van 23 november 2017 herbenoemd tot buitengewoon lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het is er zijn taak, als expert, de belangen van de arbeidshygiëne te verdedigen.

Studiedagen
Op vrijdag 16 maart 2018 organiseren we op onze vertrouwde locatie een studiedag over de meetstrategie volgens de EN 689. Binnenkort komt de nieuwe versie van deze norm uit. BSOH leden die betrokken waren bij de opmaak zullen de nieuwe versie toelichten. Er zal ook een tool voorgesteld worden om berekeningen conform deze norm uit te voeren. Aansluitend is er de Algemene Ledenvergadering van de vzw BSOH. De uitnodiging met het programma werd vorige week al doorgestuurd en is nogmaals in bijlage te vinden. Er zijn al meer dan 80 inschrijvingen, wacht dus niet te lang als je er ook nog bij wilt zijn.
Op vrijdag 1 juni 2018 organiseren we samen met de Belgian Ergonomics Society en FOD WASO een studiedag over lawaai. Lawaai op de werkvloer is een oud verhaal. Maar er zijn nieuwe aspecten in de kennis en aanpak van dit probleem. Zowel voor het industrieel lawaai als voor de geluidsoverlast in landschapskantoren zijn er nieuwe inzichten die tot betere risicoanalyses en preventie moeten leiden. Op deze studiedag zal er simultane vertaling Frans-Nederlands zijn. In de voormiddag zal het over industrieel lawaai gaan met o.a. een toelichting over de norm NBN EN ISO 9612 (bepaling van de blootstelling aan lawaai op de werkplek). In de namiddag zal het gaan over lawaaiblootstelling in de tertiaire sector met voorstelling van nieuwe INRS tools voor evaluatie van akoestische hinder (klik hier ter voorbereiding van deze studiedag). Prioriteit voor inschrijving aan BSOH en BES leden tot 30 maart 2018https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-FOD/industrieel-lawaai-en-lawaai-landschapskantoren.
Op vrijdag 16 november 2018 zullen de studenten arbeidshygiëne van KULeuven – Odisee hun eindwerken voorstellen.

NVvA symposium
We willen al onze leden uitnodigen om op 11 en 12 april naar het 2018 NVvA symposium in Zeist te gaan. Het zou ons verheugen als er, zoals vorige jaren, een grote Belgische delegatie participeert in dit leerrijke en nuttige congres.

Handboek Best Beschikbare Technieken voor Legionellabeheersing
Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid heeft een handboek over Legionellabeheersing gepubliceerd dat opgemaakt is door VITO en  WTCB.

Update van de richtlijn Carcinogenen
De 1e wijziging van de Europese carcinogenenrichtlijn (“wave 1”)  is op 27 december 2017 gepubliceerd. Deze bevat 13 nieuwe Europese bindende grenswaarden. Hierbij de link naar de officiële publicatie

Nuttige links
De Synergist van december 2017 met artikels over houtstof en bouwmaterialen
De Synergist van januari 2018 met artikels over lawaai en trillingen van handwerktuigen, lindaan en nanomaterialen
Zuurstofarme ruimten in de fruitteelt
WHO guideline voor nanomaterialen
De nieuwe SZW lijst van kankerverwekkers
Een databank van INRS over thermische afbraak van kunststoffen
HSE over blootstelling aan stoffen in gieterijen
BOHS over lokale afzuiging
In Nederland is een leidraad allergenen gepubliceerd
Een quickscan om na te gaan of er keramische vezels in het bedrijf aanwezig zijn
NIOSH over afzuiging bij plastic sealing
Veiligheidstips bij gebruik van minerale wol van Beswic
Een Nederlandse website rond asbestverwijdering
SUBSPORT: evolueren naar veiliger alternatieven

Externe symposia
Alle externe symposia staan ook op de activiteitenkalender op onze website vermeld.

22/03/2013: BES nationale studiedag: Ergonomie en Collaborative Robots (COBOTS) (meer info)
22-23/03/2018: Congres Navorming PVI, vormingscentrum Malle (meer info)
11-12/04/2018:  27ste NVvA symposium, Zeist, Nederland (meer info)
16-19/04/2018:  BOHS annual conference, Stratford-upon-Avon, UK (meer info)
19/04/2018: VITO studiedag "Nano op de werkvloer, wat nu?", Berchem, Antwerpen (meer info)
26/04/2018: Meesterschapstraining PVI: meer impact als preventieadviseur (meer info)
29/04-4/05/2018: ICOH 2018, Dublin, Ireland (meer info)
25/05/2018: Interprovinciaal Congres Welzijn op het Werk: Uitdagingen voor preventie, welzijn op het werk in een veranderende arbeidswereld, Elewijt Center, Zemst (meer info)
19-20/06/2018: First ISES Europe annual meeting with workshop, Baua, Dortmund, Duitsland (meer info)
24-26/09/2018: X2018 - 9th International Conference on the Science of Exposure, Manchester, UK (meer info)
22-26/09/2018: IOHA 2018, Washington, USA (meer info)