Verslag RvB 19/01/2018

Dag Collega's,

In bijlage het verslag van de bestuursvergadering van 19/01/2018. Wil iedereen zijn acties nakijken (de namen staan in vet) en zorgen dat hij/zij hierover mondeling (of bij afwezigheid schriftelijk) kan rapporteren op de volgende vergadering? Deze zal doorgaan vrijdag 18/05/2018 om 13:30 op de FOD WASO.

Alvast bedankt