BSOH Nieuwsbrief 2017/6, 18 december 2017

Beste BSOH lid,
 
In deze zesde en laatste nieuwsbrief van 2017 hebben we het over de vernieuwing van het lidmaatschap en onze studiedagen. Verder komen de IOHA nieuwsbrief en enkele interessante nieuwe rapporten (Indoor air quality in Belgium, Legionella en Vervanging van gevaarlijke stoffen) aan bod. Tot slot hebben we weer een uitgebreide reeks met nuttige links voor jullie verzameld en is de lijst met externe symposia bijgewerkt. 

Vernieuwing van het lidmaatschap
Het tarief voor 2018 is nu opgetrokken tot €75 voor een ‘gewoon’ BSOH lidmaatschap. Hiervoor krijgen jullie gratis minimum drie volledige studiedagen (inclusief drank, broodjes en dessert) en 6 nieuwsbrieven met veel nuttige informatie over o.a. permanente bijscholing in de arbeidshygiëne. Nergens krijg je zo veel waar voor zo weinig geld. Net zoals vorige jaren kan je ook opteren voor een gecombineerd BSOH  (€75) en IPS lidmaatschap (€55) bij onze Britse zustervereniging BOHS (meer info in bijlage). Het tarief bedraagt dan €130. Binnenkort ontvangen jullie een aparte mail met instructies voor de verlenging van het lidmaatschap en de betaling van het lidgeld. We vragen met aandrang dit direct en zeker voor 15 januari 2018 in orde te brengen. In het geval van verlenging dient de betaling ons dan uiterlijk 1 februari 2018 te bereiken.

Studiedagen
Op vrijdag 1 december 2017 organiseerden we in Brussel een studiedag over carcinogene agentia. Deze studiedag werd bijgewoond door een recordaantal van 85 leden. We hebben veel opgestoken over de verschillende indelingen, het opmaken van limietwaarden, de effecten op de volksgezondheid en mogelijkheden om kankerverwekkers te vervangen. Daarnaast kwamen ook enkele specifieke carcinogenen gedetailleerd aan bod. De syllabus met de voordrachten is op deze ledenpagina terug te vinden.

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseren we op onze vertrouwde locatie in Brussel een studiedag over de EN689 meetstrategie. Binnenkort komt de nieuwe versie van deze norm uit (de finale stemming loopt af begin februari). BSOH leden die betrokken waren bij de opmaak zullen de nieuwe versie toelichten. Er zal ook een tool voorgesteld worden om berekeningen conform deze norm uit te voeren. Aansluitend is er de Algemene Ledenvergadering van de vzw BSOH.

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseren we samen met de Belgian Ergonomics Society (BES) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een studiedag over lawaai. Op deze studiedag zal er simultaanvertaling Frans-Nederlands zijn. In de voormiddag zal het over industrieel lawaai gaan met o.a. een toelichting over de norm NBN EN ISO 9612 (Bepaling van de blootstelling aan lawaai op de werkplek). In de namiddag komt lawaaiblootstelling in de tertiaire sector aan bod, met voorstelling van nieuwe INRS tools voor evaluatie van akoestische hinder (meer info).

IOHA nieuwsbrief
De IOHA (International Occupational Hygiene Association) heeft sinds vorig jaar een vernieuwde newsletter “Global Exposure Manager”. De editie van december 2017 is toegevoegd als bijlage (je kan je ook zelf aanmelden om de IOHA nieuwsbrief te ontvangen). 

Indoor air quality in Belgium
Recent heeft de Hoge Gezondheidsraad haar advies gegeven over "Indoor air quality in Belgium". Dit uitgebreid studiewerk gaat diepgaand in op o.a. analysemethodes en dataverwerking, zowel voor chemische als microbiologische verontreiniging. Op deze pagina zijn zowel het advies Nr. 8794 als het volledige rapport terug te vinden.

Legionella
Europa heeft een nieuwe praktische gids voor preventie van Legionella-infecties.  

Vervanging van gevaarlijke stoffen
Op 24 november 2017 was er de studiedag “Sustainable substitution of SVHCs: How to move forward?”, ingericht door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie). Hier vind je de voordrachten terug. 

Nuttige links
TNO over werkgerelateerde kanker  
ETUI over de kosten van beroepskankers
Een trainingsprogramma voor ademhalingsbescherming
Blootstelling aan farmaca in de gezondheidssector  
De Synergist van oktober met artikels over mobiele ventilatie-apparatuur, GHS en lasrook
De Synergist van november met artikels over analytische detectielimieten en indoor air quality klachten
De Synergist van december met artikels over noodplanning, eerste hulp en pompen
De Synergist over beroepsmatige blootstellingen aan fentanyl
De Europese Commissie over normen voor PBM’s   
ECHA over veilig werken met stoffen
Sibelco over contaminatie van straalgrit met asbest
TNO over contaminatie van straalgrit met asbest
Bioveiligheid in onderwijsactiviteiten met biologische agentia (aanvullende info
Analyse van stof in ventilatieleidingen   
INRS over veegmonsters
Luchtwegproblemen ten gevolge van gebruik van desinfectantia in ziekenhuizen   
De Nederlandse Gezondheidsraad over dieselmotoremissies    
IARC over nanomaterialen en vezels   
Over metingen met gasdetectoren in koud weer   
Inventarisatie gevaarlijke stoffen in Nederland
FIOH over Evidence Based Occupational Health
John Cherrie zijn lezing "What's the point of occupational exposure limits?"
De Japanse OH Society met "Guidelines for personal exposure monitoring of chemicals": Part 1, Part 2 en Part 3
On the pivotal role of dose for particle toxicology and risk assessment: exposure is a poor surrogate for delivered dose

Externe symposia
Alle externe symposia staan ook op de activiteitenkalender op onze website vermeld.

06-07/02/2018: LEV - Extracting the Best Practices, Hinckley, UK (meer info)
11-12/04/2018:  27ste NVvA symposium, Zeist, Nederland (meer info)
16-19/04/2018:  BOHS annual conference, Stratford-upon-Avon, UK (meer info)
29/04-4/05/2018: ICOH 2018, Dublin, Ireland (meer info)
24-26/09/2018: X2018 - 9th International Conference on the Science of Exposure, Manchester, UK (meer info)
22-26/09/2018: IOHA 2018, Washington, USA (meer info)