Uitnodiging BSOH studiedag carcinogene agentia, 1 december 2017

Beste vrienden van de arbeidshygiëne,  
In bijlage vinden jullie de uitnodiging voor onze studiedag over carcinogene stoffen die zal plaatsvinden vrijdag 1 december 2017, 09h30 tot 16h00, in Auditorium Storck van de FOD WASO rechtover het Brusselse Zuidstation. Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via onze website:

Deze studiedag is gratis voor BSOH-leden en zit vervat in het lidgeld.
Wie geen lid is moet eerst lid worden (€50, via de website).
Je wordt verzocht ons te verwittigen indien je na inschrijving toch niet kan komen. We willen geen nodeloze kosten maken met de broodjeslunch.

We hopen jullie op 1 december 2017 talrijk te mogen ontmoeten!