Uitnodiging algemene ledenvergadering en BSOH studiedag asbest, 21 april 2017

Beste vrienden van de arbeidshygiëne,  

Als lid van de vzw BSOH zijn jullie vriendelijk uitgenodigd op de algemene ledenvergadering die doorgaat op vrijdag 21 april 2017 om 16h05 in auditorium Storck van de FOD WASO te Brussel (uitnodiging in bijlage). Deze algemene ledenvergadering sluit aan op de studiedag over asbest. U hoeft niet in te schrijven voor deze algemene ledenvergadering.

In bijlage vinden jullie de uitnodiging voor onze studiedag asbest die zal plaatsvinden vrijdag 21 april 2017, 09h00 tot 16h30, in Auditorium Storck van de FOD WASO rechtover het Brusselse Zuidstation. Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via onze website:

Deze studiedag is gratis voor BSOH-leden en zit vervat in het lidgeld.
Wie geen lid is moet eerst lid worden (€50, via de website).
Je wordt verzocht ons te verwittigen indien je na inschrijving toch niet kan komen. We willen geen nodeloze kosten maken met de broodjeslunch.

We hopen jullie op 21 april 2017 talrijk te mogen ontmoeten !