BSOH Nieuwsbrief 2017/2, 3 april 2017

Beste BSOH lid,

In deze tweede nieuwsbrief van 2017 hebben we het over de verlenging van het lidmaatschap en onze studiedagen. Verder komen de opleidingen arbeidshygiëne en de nieuwe editie van het handboek ‘Welzijn op het Werk’ en de IOHA nieuwsbrief aan bod, en zijn er enkele interessante vacatures bij Mediwet en The Nickel Institute. Tot slot hebben we weer een uitgebreide reeks nuttige links voor jullie verzameld en is ook de kalender met externe symposia werd bijgewerkt.

Verlenging van het lidmaatschap
De verlengingen van de lidmaatschappen via de BSOH website zijn ondertussen afgerond. Door gebruik van een nieuwe server zouden er volgend jaar minder problemen moeten zijn bij de on-line registratie. BSOH telt momenteel 200 leden en verwacht wordt dat dit aantal nog zal toenemen in de loop van 2017, naar aanleiding van onze studiedagen.

Studiedagen
Op vrijdag 21 april 2017 organiseren we in Brussel een studiedag over asbest. De laatste inzichten over volgende thema’s komen aan bod: asbest herkennen en analyseren, gezondheidseffecten, asbestinventarisatie, luchtmetingen, verwijderingstechnieken, het afbouwbeleid van OVAM en asbestbranden. De uitnodiging hebben jullie reeds ontvangen en de inschrijvingen lopen ondertussen vlot binnen. De datum staat waarschijnlijk al met stip in jullie agenda ? Voor degenen die zich nog niet ingeschreven hebben: meld je snel aan voor deelname zodat je er bij kan zijn!
Naar aanleiding van deze studiedag werd de BSOH website zelf ook aangepast. In het hoofdmenu vinden we nu een specifieke pagina over asbest met tal van nuttige links. Sinds 1 april 2017 bestaat het Asbestfonds (AFA) 10 jaar. Lees zeker ook het persbericht van Fedris.
Na de asbeststudiedag is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waar het afgelopen werkjaar overlopen wordt en de planning van het volgende werkjaar wordt voorgesteld. Iedereen is daar welkom om commentaar te geven op het reilen en zeilen van BSOH. Een aparte uitnodiging volgt later.

Op vrijdag 29 september 2017 organiseren we in Brussel een studiedag over biologische agentia en bioveiligheid, dit in samenwerking met de BBP – Belgian Biosafety Professionals. Blokkeer deze datum alvast want het belooft een heel interessante studiedag te worden!

Op vermoedelijk vrijdag 1 december 2017 plannen we een dag over kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, gezien de nieuwe ontwikkelingen in Europa (Europees ConvenantRoadmap on Carcinogens, aanpassing grenswaarden en wijziging van de Richtlijn Carcinogenen). Voorstellen van voordrachten zijn absoluut welkom. Het is de bedoeling te focussen op de praktijk met voorbeelden van monitoring en substitutie: een studiedag van de leden voor de leden. Geef snel een seintje op info@bsoh.be als je een interessante case wil delen met de collega’s.

Opleidingen arbeidshygiëne
De opleidingen Adviseur Arbeidshygiëne (PVI, Prevent, BeCOH en BSOH) en Preventieadviseur Arbeidshygiëne (Odisee-KU Leuven) zijn ondertussen goed gestart. Verschillende BSOH-leden geven les in deze opleidingen. In beide opleidingen samen hebben we nu een twintigtal studenten.

Handboek ‘Welzijn op het Werk’
In mei 2017 verwachten we de nieuwe editie van het handboek ‘Welzijn op het Werk’, dat al jaren door het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen (PVI) wordt uitgegeven. In het kader van CoBePrev, het Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs, heeft BSOH meegewerkt aan verschillende nieuwe hoofdstukken. BSOH leden kunnen het handboek aankopen aan een voordeeltarief van €170, via het bestelformulier op de BSOH website. 

IOHA nieuwsbrief
De IOHA (International Occupational Hygiene Association) heeft sinds vorig jaar een vernieuwde newsletter “Global Exposure Manager”. De editie van maart 2017 is toegevoegd als bijlage (je kan je ook zelf aanmelden om de IOHA nieuwsbrief te ontvangen). 

Vacatures bij Mediwet en The Nickel Institute
Mediwet is op zoek naar een Preventieadviseur Arbeidshygiëne. Meer informatie over deze vacature vind je terug in bijlage en op de BSOH website. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks kandideren via Griet Van Elsen (griet@apriori.be) of de A Priori website.
Het Nickel Institute in Brussel is op zoek naar een industrial hygienist. Meer informatie over deze vacature vind je terug in bijlage en op de BSOH website. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks kandideren via Charlotte Castelein (charlotte.castelein@bakker.be) of de bakker website.

Nuttige links
NIOSH over apps voor lawaaimetingen
HSE over de longrisico’s van graanstof
Advies van de Hoge Gezondheidsraad over nanopartikels
Nieuwe Europese grenswaarden voor enkele carcinogenen
Over grenswaarden voor nanopartikels
Het probleem van lawaaidoofheid is groter dan we denken
Een leuke case over blootstelling aan lawaai en metaalstof
The notice of intended change list 2017 van de ACGIH TLV’s
The AIHA Synergist van februari met een artikel over het gebruik van apps in de arbeidshygiëne
Duivenstront is een beroepsrisico dat dodelijk kan zijn
Presentaties op de recente studiedagen van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde
Over veilig gebruik van nanomaterialen
Over een app voor lawaaimetingen
De AIHA nieuwsbrief van maart 2017 met artikels over evaluatie van geur en indoor air quality en de keuze van werkkledij voor in het labo
Een casus over ventilatie en schimmels
NIOSH over skin notations
Folders veilig omgaan met mestgassen van PreventAgri
Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

Externe symposia
Alle externe symposia staan ook op de activiteitenkalender op onze website vermeld.

12-13/04/2017: 26ste NVvA symposium ‘Beriepziekten: beroepsziekten verleden tijd?!’. Zeist, Nederland (meer info)
24-27/04/2017: OH2017, jaarlijks congres BOHS. Harrogate, UK (meer info)
30/05/2017: Preventie van risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk. FOD WASO Brussel (meer info)
19-21/06/2017: 6th International Conference on Whole Body Vibration Injuries. Gothenburg, Sweden (meer info)
23/06/2017: Sofhyt Forum 2017: "Hygiène du Travail: évaluer l'exposition professionelle sans la mesurer". Parijs, Frankrijk (meer info).
25-28/06/2017: Joint meeting of the UKEMS, DEMS and BEMS. The Park Inn, Leuven, Belgium (meer info)
3-6/09/2017: 21st World Congress on Safety and Health at Work. Singapore (meer info)
13-14/09/2017: AIVC Ventilation of buildings. Nottingham, UK (meer info)
10-11/10/2017: Atmos’Fair. Pollution de l’air extérieur et intérieur. Lyon, France (meer info)
29/04-4/05/2018: ICOH 2018. Dublin, Ireland (meer info)
22-26/09/2018: IOHA 2018. Washington, USA (meer info)