Verslag RvB 17/03/2017

Dag Collega's,

In bijlage het verslag van de bestuursvergadering van 17/03/2017. Wil iedereen zijn acties nakijken en zorgen dat hij/zij hierover mondeling (of bij afwezigheid schriftelijk) kan rapporteren op de volgende vergadering? Deze zal doorgaan 07/07/2017 om 13:30 bij de FOD WASO in Brussel.

Alvast bedankt