BSOH Nieuwsbrief 2017/1, 19 februari 2017

Beste BSOH lid,
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2017 hebben we het over de verlenging van het lidmaatschap, onze studiedagen en apps voor arbeidshygiëne. Verder komt ook het NVvA symposium 2017 aan bod alsook de opleidingen arbeidshygiëne, en zijn er enkele interessante vacatures bij Mediwet en The Nickel Institute. We hebben ook weer een uitgebreide reeks nuttige links voor jullie verzameld en ook de kalender met externe symposia werd bijgewerkt.

Verlenging van het lidmaatschap
De vernieuwing van de lidmaatschappen via de BSOH website is minder vlot verlopen dan verhoopt. Sommige servers hebben de uitnodigingsmail van 25 december 2016  blijkbaar niet doorgelaten. Hierdoor waren we genoodzaakt om een algemene reminder te versturen in januari, wat blijkbaar voor enige verwarring heeft gezorgd. We bekijken hoe we dit kunnen verhelpen in de toekomst. 
Ondertussen hebben al 140 leden hun lidmaatschap vernieuwd. Willen zij die dit nog niet gedaan hebben, of die nog niet betaald hebben, dit zo snel mogelijk in orde brengen? Zo ben je zeker dat je als betalend lid de volgende nieuwsbrieven blijft ontvangen.
 
Studiedagen
Op 27 januari 2017 organiseerden we in Brussel samen met AD HUA van FOD WASO en de Belgian Ergonomics Society de tweede studiedag over verlichting en verluchting van de arbeidsplaatsen. Opnieuw was deze studiedag volzet, met meer dan 140 inschrijvingen! Afgaande op de vele positieve reacties was dit een heel interessante en geslaagde studiedag. De slides zijn ondertussen ter beschikking op de evenementensite van de FOD. Wie wil kan enkele sfeerfoto's bekijken van de eerste en tweede editie van dit event.
Op vrijdag 21 april 2017 organiseren we in Brussel een studiedag over asbest. De laatste inzichten over volgende thema’s komen zeker aan bod: asbest herkennen en analyseren, de gezondheidseffecten, asbestinventarisatie, luchtmetingen, verwijderingstechnieken, het afbouwbeleid van OVAM en asbestbranden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitnodiging, deze volgt zeer binnenkort. De datum staat waarschijnlijk al met stip in jullie agenda?
Op vrijdag 29 september 2017 organiseren we in Brussel een studiedag over biologische agentia en bioveiligheid, dit in samenwerking met de BBP – Belgian Biosafety Professionals. Blokkeer deze datum alvast want het belooft een heel interessante studiedag te worden !
In december 2017 plannen we een dag over kankerverwekkende stoffen, gezien de nieuwe wetgeving die eraan komt. Voorstellen van voordrachten zijn absoluut welkom. Geef snel een seintje op info@bsoh.be als je een interessante case wil delen met andere leden.
 
Apps voor arbeidshygiëne
In de vorige nieuwsbrief werd een oproep gedaan naar apps gebruikende arbeidshygiënisten. Blijkbaar zijn deze apps toch niet zo populair, want er was maar weinig reactie op deze oproep. De opmerking werd gemaakt dat de foutenmarge en de onzekerheid van deze apps vaak te groot is om door een gespecialiseerde arbeidshygiënist gebruikt te worden. Ook is er een gebrek aan validatie van deze systemen. Apps voor arbeidshygiëne lijken wel nuttig voor een snelle screening.

NVvA symposium 2017
Op 12 en 13 april 2017  vindt het 26ste symposium van de NVvA (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne) plaats in Zeist, Nederland met als thema ‘Beriepziekten; beroepsziekten verleden tijd?!’. Wie al eens een NVvA symposium heeft bijgewoond weet dat dit een echte aanrader is! 

Opleidingen arbeidshygiëne
Adviseur Arbeidshygiëne. Tussen 9 maart 2017 en 18 mei 2017 loopt de tiendaagse opleiding adviseur arbeidshygiëne vanuit een samenwerking van PVI, Prevent, BeCOH en BSOH in de leslokalen van het PVI en het CVO Encora te Antwerpen. BSOH en Prebes leden genieten 15% korting op het inschrijvingsgeld. Klik hier voor meer info en inschrijving.
Preventieadviseur Arbeidshygiëne. Op 13 januari 2017 is de opleiding Preventieadviseur Arbeidshygiëne gestart. Er zijn twaalf cursisten ingeschreven die we meteen ook een warm welkom willen heten bij BSOH! Klik hier voor meer info.

Vacatures bij Mediwet en The Nickel Institute
Mediwet is op zoek naar een Preventieadviseur Arbeidshygiëne. Meer informatie over deze vacature vind je terug in bijlage en op de BSOH website. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks kandideren via Griet Van Elsen (griet@apriori.be) of de A Priori website.
Het Nickel Institute in Brussel is op zoek naar een industrial hygienist. Meer informatie over deze vacature vind je terug in bijlage en op de BSOH website. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks kandideren via Charlotte Castelein (charlotte.castelein@bakker.be) of de bakker website.
 
Nuttige links
Wat is arbeidshygiëne?
Nieuwe regels voor Cr en bisfenol A in Nederland
De AIHA Synergist van december 2016
De AIHA Synergist van januari 2017
De silica richtlijn van de arbeidsinspectie
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Mobile Web Application
De Nederlandse Gezondheidsraad over werken met desinfectantia
Betere luchtkwaliteit via planten
ISO over nano’s
Strengere regels voor Beryllium in de USA
Een nieuw initiatief van Europa voor veiligheid en gezondheid op het werk
De officiële lijst van kankerverwekkende stoffen in Nederland 
VITO over hoe verluchting en ventilatie blootstelling reduceren
De Europese Richtlijn tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling is gepubliceerd
 
Externe symposia
Alle externe symposia staan ook op de activiteitenkalender op onze website vermeld. Bovendien is er nu ook een nieuwe functie om alle komende events op te lijsten.

30/03/2017: Nationale studiedag van de Belgian Ergonomic Society "Ergonomie voor de werkende digitale nomade". FOD WASO, Brussel, België (meer info en bijlage)
12-13/04/2017: 26ste NVvA symposium ‘Beriepziekten: beroepsziekten verleden tijd?!’. Zeist, Nederland (meer info)
24-27/04/2017: OH2017, jaarlijks congres BOHS. Harrogate, UK (meer info)
19-21/06/2017: 6th International Conference on Whole Body Vibration Injuries. Gothenburg, Sweden (meer info)
3-6/09/2017: 21st World Congress on Safety and Health at Work. Singapore (meer info)