Workshop Nano in België

Datum: 
do, 22/10/2015
Waar: 
FOD WASO Brussels, Room Storck
Description: 

http://www.beswic.be/nl/event_calendar/workshop_nano
De focus van deze workshop ligt op het huidige en toekomstige nano-onderzoek. De bedoeling van dit initiatief is om: overleg te bevorderen tussen onderzoeksinstituten, universiteiten en de industrie, de Belgische participatie in het nano-onderzoek en in de regelgeving op Europees niveau te bevorderen, het Belgisch nano-register voor te stellen. Deze workshop is een organisatie van de FOD Volksgezondheid, de FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie. Ze wordt in het Engels georganiseerd. (Er wordt geen vertaling voorzien.)
/sites/default/files/files/nano_belgie.pdf