Raad van Bestuur

Hoe wordt B.S.O.H bestuurd?
Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal 24 leden en wordt om de 4 jaar verkozen door de leden. Eén maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
Binnen de B.S.O.H. spreekt ieder zijn eigen taal en wordt men verondersteld de andere taal (Nederlands, Frans, Engels) te begrijpen.
B.S.O.H. heeft buiten het lidgeld van haar leden geen middelen. Alles gebeurt op vrijwillige basis. De leden van de Raad van Bestuur nemen de meeste taken op zich.
Hoe is de Raad van Bestuur samengesteld?
Voor de periode 2015-2019 is de Raad van Bestuur (RvB) samengesteld uit de volgende leden:

 • Tom Geens (voorzitter)
 • Tamara Docters (ondervoorzitter)
 • Maurits De Ridder (secretaris)
 • Katrien Poels (penningmeester)
 • Emmanuelle Boilan
 • Anne Devolder
 • Robert Emonds
 • Roger Grosjean
 • Anke Janssen
 • Luk Laeremans
 • Chris Linders
 • Christel Swinnen
 • Jan Van Bouwel
 • Michel Vangeel
 • Jeroen Vanoirbeek
 • Steven Verpaele