BSOH

Main page content

Belgian Society for Occupational Hygiene

Belgische Vereniging voor Arbeidshygiëne
Société Belge d'Hygiène du Travail

Wat is de BSOH?
De Belgian Society for Occupational Hygiene staat voor de Belgische gemeenschap van arbeidshygiënisten. BSOH is een v.z.w. gesticht in 1991, die gewijd is aan de discipline en de toepassing van de arbeidshygiëne.

Wat zijn de doelstellingen van de BSOH.?
BSOH heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bevorderen van de kennis, de competentie en de beroepseer van de arbeidshygiënisten.
  • Het bevorderen en handhaven van een hoge standaard in de vakbekwaamheid en de praktijk van de arbeidshygiëne.
  • Aanmoediging van de verdere ontwikkeling van de arbeidshygiëne op een wetenschappelijk en professioneel niveau.
  • Verspreiding en uitwisseling van arbeidshygiënische kennis.
  • De bekendheid van het vakgebied arbeidshygiëne vergroten.
  • Samenwerking met andere verenigingen, nationale en internationale organisaties die betrokken zijn bij de arbeidshygiëne.

BSOH is lid van de International Occupational Hygiene Association IOHA en onderhoudt contacten met de British Occupational Hygiene Society BOHS en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA.